„Venemaa Greenpeace saadab kirja prokuratuurile palvega viia läbi kontroll radiatsiooniavarii ja keskkonnaseisundi kohta informatsiooni võimaliku varjamise üle, aga ka atmosfääris leiduvate radionukliidide monitooringusüsteemi valmisoleku üle uuteks avariideks,” teatas Venemaa Greenpeace’i pressiteenistus Interfaxi vahendusel.

Greenpeace viitab Venemaa föderaalse hüdrometeoroloogia ja keskkonnamonitooringu teenistuse Rosgidrometi andmetele. „Kõige suuremad ruteenium-106 kontsentratsioonid, mille õhku paiskumine fikseeriti septembri lõpus, tuvastati Rosgidrometi poolt Lõuna-Uuralis Rosatomile kuuluva kombinaadi Majak (ettevõte, kus töödeldakse ümber kasutatud tuumakütust) lähedal,” teatas Greenpeace.

Greenpeace’i andmetel tunnistas Rosgidromet, et septembri lõpus ja oktoobri alguses olid olemas tingimused õhumasside ja saasteainete ülekandumiseks Lõuna-Uuralist Vahemere- ja Põhja-Euroopa maadesse.

Rosgidromet iseloomustas Ru-106 sisaldust proovides 2017. aasta septembris-oktoobris kui „äärmiselt kõrget saastatusastet” ja „kõrget saastatusastet”, kandes andmed tabelisse summaarse beetaaktiivsuse näol.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) andmetel avastati ruteenium-106 septembri lõpus-oktoobri alguses mitmete Euroopa riikide atmosfäärist. Saksamaa kiirguskaitseametkond oletab, et suure tõenäosusega asub selle allikas Lõuna-Uuralis. Sellega on nõus ka Prantsuse spetsialistid.

„Riiklik korporatsioon Rosatom nimetas neid kinnitusi alusetuteks. Rosatom teatas, et Rosgidrometi andmetel ei avastatud aerosooli proovides 25. septembrist kuni 7. oktoobrini ruteenium-106 Venemaa territooriumil kuskil peale ühe mõõtmispunkti Peterburis,” teatab Greenpeace.

Ruteenium-106 on tehnogeenne radionukliid, mis normaalsetel tingimustel keskkonnas puudub ning isegi selle väikesed kogused õhus viitavad avariilisele õhku paiskumisele.

„Avariikoha lähedal võivad inimesed olla tugevamalt kiiritatud. Prantsuse instituudi IRSN oletuse järgi võis välja paiskuda 100-300 terabekerelli aktiivsust. Võrdluseks, kombinaadi Majak lubatud aastane ruteenium-106 väljalase koos selle tütarisotoobi roodium-106-ga on 10 000 korda väiksem kui 300 terabekerelli. Sellise avarii korral peab IRSN-i hinnangul kaitsma inimesi mitme kilomeetri raadiuses väljapaiskumise kohast,” teatab Greenpeace.

Kombinaadi Majak pressiteenistusest öeldi Interfaxile, et kombinaat ei ole seotud ruteeniumi ilmumisega regiooni.