Pesuril on kaheksast aastast kandmata veel alla pooleteise aasta, sest karistuse kandmise alguseks loeti süüdimõistmisel 2011. aasta 18. märts, mil ta peeti kinni kahtlustatavana Kosmose kino juures kahe naise vägistamises. Vägistamised leidsid aset samal ööl.

Peagi selgus, et mehel on olnud ohvreid veelgi. Süüdistuse järgi vägistas Pesur aastatel 2009 ja 2011 veel kaht naist Tallinnas ja Harjumaal.

Põhja ringkonnaprokurör Natalja Miilvee nõudis esialgu Pesurile maksimaalset, 15 aasta pikkust vanglakaristust, kuid kohus nõustus 12 aastaga, millest lühimenetluse tõttu arvati maha kolmandik.

Põhja prokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina sõnul on vanglal töötatud välja kindel süsteem, mille järgi antakse eksperthinnang ennetähtaegse vabanemise arutamise jaoks. Hinnangus võetakse arvesse inimese käitumist vanglas ja hinnatakse ka tema arvatavat käitumist tulevikus.

Oma seisukoha kujundamiseks tutvub prokuratuur muuhulgas vangla koostatud eksperthinnanguga. Pesuri puhul ei vaidlustanud prokurör vangla hinnangut ning nõustus ennetähtaegse vabastamisega.

Tallinna vanglast ei õnnestunud Delfil täna kommentaari saada. Kohus teeb otsuse teatavaks 27. novembril.