Meie nõue kohtule oli, et üks neist haldusaktidest peab olema ju tühine, kehtetu algusest peale, sest samade objektidega ei saa ju samaaegselt vastupidi käituda. Seda nõuet ei saa ju jätta rahuldamata, ütleb kõige algelisem loogika! Kohus ometi seda tegi - jättis mõlemad haldusaktid kehtima, mistõttu olengi siiamaani hämmastuses, sest selles olukorras pole ju võimalik haldusakte täita!

Samas ei ole meil võimalik olukorda lahendada, sest viimane kaebus kohtule tagastati, kui sama kaebus samadel alustel. Kohtus on käidud pikalt, midagi pole teada saadud, enam kohtusse pöörduda ei saa, aga meile oluline info on ikka puudu! Tahame ju, et kõik oleks seaduslik, igal haldusaktil oleksid põhjendused, nagu seadused ette näevad; kui neid pole, tuleb ju haldusakt tühiseks tunnistada - üks neist kahest peab ju ometi tühine olema!

Aastaid olen küsinud kõrgetelt ametnikelt infot selle kohta, kuidas ma ikka saaksin teada, mida endast kujutab see ilma põhjendusteta haldusakt ja kuidas seda saaks tühiseks tuvastada. Kõikjalt sain vastuseks, et pole nende pädevuses ja ainus soovitus oli, et pöördugu kohtusse (Ometi olin teavitanud, et kohtusse ei lubata mul enam pöörduda). Nüüdseks olen jõudnud sellesse faasi, kus minu avaldustele enam keegi ei vastagi, täielik vaikus. Soovin ju ainult seda, et kõik oleks seaduslik - kas seda on palju tahta? Kohus ei tohi ju olla omavoliline ja jätta kõik kaebustes esitatud küsimused vastamata!

Oma pikaaegsest kogemusest saan ainult järeldada, et tegelikult ei huvita siin riigis seaduslikkus mitte ühtegi instantsi, mitte keegi pole pädev seda tagama! Ometi on meil justiitsministeerium, kohtud, prokuratuur, õiguskantsler jne, aga lihtsat infot - miks viidi täide ilma põhjendusteta haldusakt - ei saa kuskilt! Mitte kedagi ei huvita, mida sisaldasid need kohtulahendid, mida meile 12 aasta jooksul edastati! Riigikogu esimees pole mulle poole aasta jooksul vastanud, kuigi olen neli teabenõuet saatnud. Nii on siis meil lood rahva informeeritusega ja oma subjektiivsete õiguste kaitsega, põhiseaduses esitatud igaühe õigusega õiglasele kohtupidamisele.