„Teise riigi territooriumil registreeritud või välismaa struktuuridelt – riigiorganitelt või ettevõtetelt või välismaise finantseerimisega Vene ettevõtetelt - rahalisi või muid vahendeid saavad massiteabevahendid võidakse tunnistada välisagentideks sõltumata nende organisatsioonilis-õiguslikust vormist,” teatas Tolstoi massiteabevahendite seadusse kavandatavate paranduste kohta, vahendab Interfax.

Selliseid välisagentidest massiteabevahendeid tahetakse kohustada tähistama oma kuuluvust sellesse kategooriasse.

„Mis puudutab tähistamist, siis see norm sisaldub mittetulundusühingute seaduses ja vastavalt sellele projitseeritakse see massiteabevahendite toodangule. Me ei too üle midagi erilist. Kui massiteabevahend on tunnistatud välisagendiks, tegutseb ta nii, nagu tegutseb välisagendist mittetulundusühing,” selgitas Tolstoi.

Veel teatas Tolstoi, et otsustama, milline meediakanal välisagendiks kuulutatakse, hakkab justiitsministeerium nagu ka mittetulundusühingute puhul.

Riigiduuma Ühtse Venemaa fraktsiooni esimehe esimene asetäitja Andrei Issajev teatas eile, et seaduseparandused võivad puudutada mitmeid lääne meediakanaleid, sealhulgas Raadio Vabadust, Deutsche Wellet, CNN-i ja Ameerika Häält. Riigiduumas väidetakse, et need on „peegelmeetmed”, ja neid peetakse vastuseks Venemaa finantseeritud propagandakanali RT kuulutamisele välisagendiks USA-s.