IRLi fraktsiooni kuuluv volikogu aseesimees Mart Luik peab seda hüvitist antud tööpanuse eest liiga suureks ja otsustas seetõttu suunata kolmandiku hüvitisest püsiannetusena vähiravifondi "Kingitud elu".

"Volikogu aseesimehe töö on osaleda volikogu juhatuse liikmena volikogu töö juhtimises ja samaaegselt ka volikogu töös. See nõuab küll mitu korda rohkem aega kui volikogu lihtliikme kohustuste täitmine, kuid ometi pole täna volikogule esitatud hüvitis sellises suuruses põhjendatud. Seetõttu ei toeta ka IRLi fraktsioon volikogule heakskiitmiseks esitatud volikogu esimehe palka ja aseesimeeste hüvitist. Hoopis proportsioonidest väljas on volikogu esimehe Mihhail Kõlvarti palk 5288 eurot. See pole õigustatud ei töömahu ega antud rolliga Tallinna juhtimisel," ütles volikogu aseesimees Mart Luik.