Harju maakohus tunnistas Assar Pauluse süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises, ühendusega korduvas väljapressimises, dokumendi, pitsati ja plangi võltsimises ning kasutamises.

Assar Paulus mõisteti eelmisel aastal seitsmeks aastaks vangi. Enne süüdimõistmist oli Paulus juba kaks aastat eeluurimise ajal vangis istunud.

Lisaks sellele mõisteti Paulus eelmisel aastal ühes teises kohtuasjas süüdi suuremahulises narkoäris.

Süüdistus

Süüdistuse kohaselt juhtis Assar Paulus alates 2006. aasta algusest püsiva ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud varalise kasu saamise eesmärgil nii narkokuritegude ja väljapressimiste kui ka majandusalaste ning isikuvastaste kuritegude toimepanemisele.

Süüdistuse kohaselt andis Paulus vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele erinevaid korraldusi, ülesandeid ja käitumisjuhiseid kuritegude organiseerimise, toimepanemise ja selle tulemusena saadud varalise kasu jaotamise kohta.

Kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimine ja kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele ning süüdistuse kohaselt kasutas Paulus oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks ka ettevõtteid.

Riigiprokuratuur süüdistas lisaks Paulusele kuritegeliku ühenduse juhtimises Andres Vaiku ja Peep Haavikut.