“Rahumeelse tuumaenergia kasutamine on Iraani loomulik õigus ning G8 riigid ei peaks ootama, et Iraan loobub sellest õigusest,” ütles välisministeeriumi esindaja Hamid Reza Asefi riiklikus meedias edastatud avalduses.

USA, Briti, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Kanada, Vene ja Jaapani liidrid tegid kolmapäeval toimunud tippkohtumisel avalduse, milles süüdistasid Iraani soovimatuses esitada täielikku informatsiooni oma tuumategevuse kohta.

“Me mõistame hukka Iraani viivitused, puudused koostöös ning ebapiisavad ülestunnistused,” märgiti avalduses.

Iraan eitab kategooriliselt Washingtoni väiteid salajase tuumaarsenali loomisest. Teheran on korduvalt kinnitanud, et riigi tuumaprogrammi ainus eesmärk on elektrienergia tootmine.

Asefi nimetas G8 avaldust “ebaloogiliseks”.

“Iraan on näidanud oma täielikku kinnipidamist tuumarelvastuse leviku tõkestamisest ning ulatuslik ja läbipaistev koostöö Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga (IAEA) on selle tõestuseks,” lisas Asefi.

IAEA direktorite nõukogu arutab Iraani tuumaprogrammi järgmisel nädalal, võttes aluseks IAEA raporti, milles avaldati tunnustust Teherani suurenenud koostööle, kuid märgiti, et agentuur ei saa endiselt kinnitada Iraani tuumaeesmärkide ainult rahumeelset olemust.

Asefi sõnul peaksid G8 riigid Iraanile surve avaldamise asemel pakkuma tehnoloogiat ja seadmeid, mis aitaksid Iraanil oma tuumaprogrammi lõpule viia.