Delfile teadaolevalt kutsus tänase koosoleku kokku Monika Tamla ning kohal oli ka ERRi juht Erik Roose. Peetud kõnes räägiti, kuivõrd palju on "Aktuaalse kaamera" mainet mustatud, töötajatele valetatud ja inimesi laimatud.

Uudiste- ja sporditoimetuse juhataja Anvar Samost ei tihanud ERRi siseelu puudutavaid küsimusi kommenteerida. "Võite küsita, kuidas te soovite. Ma ei soovi neid üht ega teist moodi kommenteerida. Siseküsimusi arutaks pigem kolleegide kui ajakirjandusega," ütles Samost Delfile.

Mõned päevad tagasi ütles aga üks ERRi töötaja, et neile ei selgitata ega põhjendata midagi ja on tulnud ette, et siseasjadest saavad nad teada alles meedia vahendusel.

Samost aga ütles neljapäeval Eesti Päevalehele, et on töötajatega suhelnud tegelikult väga palju, kuid möönis, et võib-olla mitte piisavalt. "Ilmselt võiks siis rohkem suhelda."

Delfi küsis ringhäälingus toimuvate sündmuste, aga ka erakorraliste koosolekute kohta selgitusi ka ERRi juhilt Erik Rooselt, ent tema arvates ei ole pooleliolevate protsesside üle arutamine kuidagi abiks. "Kindlasti ütleksid sama iga meediaorganisatsiooni juhid," lisas ta.

Nii ei selgitanud Roose, kuidas kavatsetakse taastada töörahu, miks ei suhelda muudatuste teemal töötajatega või mida kujutab endast Toomas Sildami ametikoht, mis töötajate seas fiktiivsena näib.

Samuti ei saanud selgust, kas ERRi juhitakse nn firmalikul viisil, nagu Roose eelmisel nädalal Postimehele ütles või mitte. Sest Postimehele öeldu pärast palus ta päev hiljem "Aktuaalses kaameras" vabandust, mis tekitab küsimuse, mis viisil siis ERRi ikkagi juhitakse.

"Saame rääkida tulevikus, kui uue töökorraldusega seonduvad majasisesed arutelud on lõppenud ja tehtud täpsemad otsused," vastas Roose.