Enne Swedbanki tööle asumist postitas ta kolleegide tungival nõudmisel Facebooki talle veidi üle kuue aasta jooksul saadetud e-kirjadest pärit "parimaid" palu. Need näitavad, millist mentaliteeti võib kohata ministeeriumites ja ametiasutustes.

Hea lugeja, kui oled ka oma töökohas kokku puutunud taolise võhiklikkuse ja ükskõikusega, siis saada kommentaaris ja näited aadressile vihje@delfi.ee.

Avaldame Vaksi avaldatud anonüümsed, aga kõnekad katked ka siin:

1. Meil pole raha, et teenust testida. Kui see ei tööta korralikult, saame sellest ju nagunii teada;

2. Ega me sinna eriti raha ei pannudki, enamus tuli ju SFi (st Euroliidu struktuurfondi) vahenditest;

3. Riikliku start-upi tegemine on igati OK mõte, riik on ju harjunud kogu aeg raha kaotama;

4. Ma ei tea sellest midagi, ma ju ainult töötan siin;

5. Meil pole kompetentsi hinnata, kas oleme olukorda õigesti hinnanud;

6. Ma olen selle asjaga oluliselt paremini kursis, sest ma töötan ministeeriumis;

7. Tehke need küberi jutupunktid hästi lihtsad, aga samas peab ministrist mulje jääma, et ta tunneb asja;

8. Ärge hakake mulle situatsiooni lahti seletama! Mul on tarvis otsus ära teha, mitte asjadest aru saada;

9. Ootan põhjalikku memo, 5-6 lehekülge, aga arvestage, et sellest loetakse vaid esimest kolme-nelja rida;

10. Nõustun, et see seadus on erakordselt lolli sõnastusega, ei täida oma eesmärke ning tuleks tõepoolest kohe ära muuta. Õigusosakond võiks selle analüüsimise oma järgmise või ülejärgmise aasta tööplaani panna.