Probleem seisneb selles, et kui ehitame näiteks 5km möödasõidu taskut, siis ühel pool saab mööda sõita, teisel pool aga mitte ja seal kogunevad autod üksteise taha. Kui enne sai sellel lõigul mööda sõita, siis nüüd saab seda teha vaid üks suunavöönd. Mis ühe möödasõidu taskuga võidetakse, kaotatakse teises.

Samuti tekib olukord, kus need, kes enne vajutada ei julgenud, hakkavad möödasõidu taskus vajutama, tekib julgus ja nii peavad möödasõita soovijad hakkama neist 120-130ga mööda kihutama ehk riskima trahvisaamisega. Ma ei saa aru, miks ei ehitata 2+2 manateed, ehk siis neljarealist maanteed?

Kui ehitaksime 5km neljarealist teed, siis saaks korraga mõlemal pool mööda sõita ja ei oleks liiklustakistust, pluss ülejäänud 5km jääks vanaks tavaliseks maanteeks, kus endiselt oleks alles möödasõidu võimalused. Samuti oleks see neljarealine tee juba olemas, juhuks, kui kunagi terve Tallinn-Tartu neljarealiseks ehitatakse.

Vaadates praegust olukorda, tekib ka teine probleem. Kui möödasõidu taskus peaks minema rikki mõni reka, seal teepoolel, kus on vaid üks sõidurada, siis seisab ju terve liiklus. Keegi ei saa enam mööda, eriti veel talvel ja eriti veel teised rekad, isegi sõiduautod peaks ennast kuidagimoodi mööda pressima.

Ma ei mõista, kuidas on 10km 2+1 sõiduraja ehitamine odavam, kui 5km 2+2 tee ehitamine? Sest toonitan, 5km neljarealist teed asendab 10 km 2+1 teed ja veel pealegi.