Hiina põhiseadusesse on sisse kirjutatud kommunistliku partei pikaajaline „juhtiv“ roll riigi valitsemisel, kuigi lubatud on ka teiste poliitiliste parteide olemasolu „mitme partei koostöösüsteemi“ raames. Kõik teised erakonnad kuuletuvad siiski kommunistlikule parteile, vahendab Reuters.

Xinhua võttis oma pikas ingliskeelses kommentaaris sihikule „lääne liberaalset demokraatiat rappa juhtivad kriisid ja kaosed“.

„Erinevalt konkureerivast vastasseisul põhinevast lääne poliitikast teevad Hiina Kommunistlik Partei ja mittekommunistlikud parteid üksteisega koostööd, teevad koos tööd sotsialismi edendamiseks ja püüdlevad rahva elustandardi parandamise poole,“ teatas Xinhua. „See suhe säilitab poliitilist stabiilsust ja ühiskondlikku harmooniat ning tagab tõhusad poliitilised otsused ja nende elluviimise.“

Hiina süsteem viib ühiskondliku ühtsuse, mitte lõhedeni, mis on tänapäevase lääne demokraatia vastanduva iseloomu vältimatud tagajärjed, teatas Xinhua.

„Lõputu poliitiline tagarääkimine, nääklemine ja poliitilised suunamuutused, mis kujutavad endast liberaalse demokraatia tunnuseid, on pärssinud majanduslikku ja ühiskondlikku arengut ning eiranud enamiku kodanike huve,“ kuulutas Xinhua.

Xinhua ei nimetanud kirjutises ühtki riiki, kuid Hiina riiklik meedia on varem viidanud selles kontekstis Suurbritannia referendumile Euroopa Liidust lahkumiseks ja Donald Trumpi valimisele USA presidendiks kui näidetele lääne demokraatia vigasuse kohta.

Xinhua teatel ei ole Hiina stiilis demokraatia kommunistliku partei juhtimisel olnud kunagi paremas seisus.

„Hiinal ei ole absoluutselt mingit vajadust importida teistest riikidest mittetöötavaid parteipoliitilisi süsteeme,“ teatas Xinhua. „Pärast mitut sadat aastat näitab lääne mudel oma aegumist. On viimane aeg põhjalikuks mõtiskluseks tudiseva demokraatia hädade üle, mis on külvanud nii palju maailma hädasid ja lahendanud nii vähe.“