Sõdijatel oli seljas tsaariaegsed Vene ja Vabadussõjaaegsed Eesti vormid. Kasutati magasinvintpüsse, kuuli- ja pommipildujaid ning ei puudunud ka kahur ja tuhanded padrunid paukmoona.​

Lahingust võttis osa 80 inimest.

Lahing oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.