Kohus mõistis alatest 2005. aastast tegutsenud kuritegeliku ühenduse juhtimises süüdi Roman Smirnovi (41) ja Eduard Levitski (34) ning kuritegelikku ühendusse kuulumises Dmitri Belovi (44), Devid Davidsoni (41), Oleg Demaškevitši (42), Andrei Kisseljovi (31), Oleg Kukharchiku (49), Silver Semiskari (44) ja Sergei Titovi (42).

Jevgeni Šmidt (34) ja Pavel Hissamutdinov (36) mõisteti süüdi väljapressimises.

Lisaks mõisteti kuritegeliku ühenduse juhid Levitski ja Smirnov süüdi narkootiliste ainete käitlemises suure varalise kasu eesmärgil, aga ka väljapressimistes ja võõra vara rikkumises. Mitmed teisedki eelnimetatutest tunnistati lisaks süüdi väljapressimises, narko- või vägivallakuriteos.

Roman Smirnovile mõistis kohus liitkaristuseks 6 aastat ja 10 kuud vangistust. Lisaks mõisteti temalt välja kaks tsiviilhagi kogusummas üle 33 000 euro, menetluskulud ligi 5400 euro ulatuses ning konfiskeeriti üle 100 000 euro ja kinnistu Kohtla-Järvel.

Eduard Levitskit karistas kohus 6 aasta ja 3 kuu pikkuse vangistusega, lisaks konfiskeeriti temaga seotud kolmandalt isikult kinnistu Alajõel.

Dmitri Belov mõisteti vangi 4 aastaks ja 3 kuuks, lisaks konfiskeeriti temaltki kinnistu Alajõel ja ligi 20 000 eurot.

Oleg Demaškevitšile mõisteti karistuseks 4 aastat ja 10 kuud vangistust ja konfiskeeriti 10 000 eurot.

Oleg Kukharchiku karistuseks 4 aastat ja 6 kuud vangistust, Pavel Hissamutdinovile 4 aastat, 1 kuu ja 6 päeva, varem korduvalt karistatud Silver Semiskarile 6 aastat, 1 kuu ja 1 päev ning ülejäänudele mõistis kohus tingimisi karistuse.

Üheskoos kohtu alla antud 18-liikmelisest grupist nelja mehe osas jätkub kriminaalasja arutamine üldmenetluses. Kolm – Vladimir Beljakov, Aleksandr Rak ja Andrei Andrejev mõisteti süüdi juba varem.

Kriminaalasi lahendati kokkuleppemenetluses. Kohtuotsus jõustub, kui seda ei kaevata edasi 15 päeva jooksul.

Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Antti Aitseni sõnul on kuritegelike ühenduste poolt toime pandud kuritegude ja narkokuritegude puhul väga tähtis ka kriminaaltulu tuvastamine ja selle konfiskeerimine, sest nii ei saa seda uuesti kuritegevuseks kasutada ja see on sageli ka mõjusam kui vangistus.

„Tänase kohtuotsusega konfiskeeritakse süüdistatavatelt üle 300 tuhande euro väärtuses vara, seal hulgas nii sularaha kui ka kinnistuid. Kuritegevus ei tohi ära tasuda,“ lisas eriasjade prokurör Aitsen.