Prokuratuur kahtlustab kolme meest kuritegelikku ühendusse kuulumises ning kohtu loal on nemad eeluurimise ajaks vahi alla võetud, vahendab ERRi uudisteportaal "Pealtnägijat" ja "Aktuaaset kaamerat". Haarang toimus läinud laupäeval Tallinna sadamas. Politsei piiras sisse kaks taksomaffia liiget ja võttis nad jõuga kinni.

Põhja prefektuurist täpsustati Delfile, et nädalavahetusel toimusid esimesed avalikud menetlustoimingud 2015. aasta kevadel alustatud kriminaalasjas, mille sisuks on grupi taksojuhtide poolt Tallinna taksoturu ebaseaduslik mõjutamine. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ametnikud pidasid kinni kokku üheksa inimest - ettevõtjad ja nende heaks töötanud taksojuhid- keda on alust kahtlustada konkurentide vahelises kokkuleppes ja kooskõlastatud tegevuses, millega jagati taksoturg Tallinna Sadama ja vanalinna piirkonnas.

Kolmele inimesele on esitatud ka kahtlustus kuritegelikku ühendusse kuulumises ning nemad on Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel võetud eeluurimise ajaks vahi alla. Kahtlustatavate hulk võib menetluse käigus suureneda.

Niinimetatud "taksomaffiaks" tituleeritud kuritegelik ühendus tegutses kesklinna ja reisisadama piirkonnas välja kujunenud taksode peatuskohtades. Eeluurimise ajal kogutud informatsioonist nähtub, et teatud ootekohtades oli luba seista ning kliente oodata vaid taksojuhtidel, kes peatuskoha eest maksid. Taksojuhid, kes peatuskoha eest ei tasunud, peletati peatuskohtadest erinevate meetoditega eemale.

Kriminaalmenetlust juhtiva eriasjade prokurör Endla Ülviste sõnul on tegemist mahuka kriminaalasjaga, kus esimesi menetlustoimingud alustati juba 2015. aastal, mil õnnestus koguda esimesed tõendid selle kohta, kes ja kuidas juhib ebaseaduslikku tegevust taksode peatuskohtades. "Kui varasemalt oli neis taksopeatustes toimuva kohta laekunud aeg-ajalt infot erinevatest väärtegudest ning harvemal juhul kellegi ähvardamisest või löömisest, siis 2015. aastal jõudis õiguskaitseasutusteni üheselt mõistetav teave, et tegu pole mitte kirjutamata reeglite või mõne üksiku taksojuhi omavolitsemisega, vaid süstemaatilise ja juhitud tegevusega," selgitas eriasjade prokurör Ülviste.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul on tänaseks kinni peetud ning kuriteos kahtlustuse saanud juhtfiguurid. "Kriminaalmenetlusega panime punkti kuritegeliku grupeeringu kontrollile Tallinna taksoturul ning loodetavasti jõuab sõnum kõikide valdkonnas tegutsejateni, et seadus kehtib igaühele võrdselt. Ausa konkurentsi tagamiseks ning taksonduse korrastamiseks tuleb aga kõigil ametkondadel jätkuvalt pingutada," ütles Tambre.

Tema sõnul saab organiseeritud kuritegevus kanda kinnitada seal, kus pikema aja jooksul süveneb omavoli ja tekib karistamatuse tunne. "Sellepärast on väga oluline, et inimesed teeksid avalik võimu esindajatega koostööd. Julgustame inimesi ebaseadusliku tegevuse ilmingutest ükskõik millises valdkonnas õiguskaitseasutustele teada andma. Samuti kutsun ka kõiki taksojuhte, kes on kuritegeliku skeemis kannatanud olnud, ise politsei poole pöörduma," ütles Tambre.

Kriminaalmenetlust viib läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ja juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur.