Sule ütles Delfile, et ühtegi eraldi valimis- või agitatsioonikoosolekut ei ole ta haiglas korraldanud ning kõik valimisi puudutavad jutud on räägitud haigla traditsioonilistel koosolekutel ja formaatides.

"Mul on hea meel, et meie haiglast kandideerib teisigi inimesi, kes on valmis ühiskondlikku töösse panustama, ning küllap arutavad nemadki oma kolleegidega ennekõike neidsamu Pärnu tervishoiu sõlmküsimusi, mitte parteipoliitikat," sõnas Sule.

Sule lisas veel, et Pärnu piirkonna haigla juhina on tal nii sellekohased teadmised kui ka vastutus õigete arengute eest. "Minu kandideerimine on olnud Pärnu Haigla kolleegide seas üldteada ning olen oma motiividest ausalt ja avameelselt rääkinud ka koosolekutel".

"Ennekõike on nii minu kandideerimine kui ka selle tutvustamine tõukunud vajadustest seista kõigil tasanditel ühinenud suur-Pärnu inimeste tervishoiukorralduse ja tervist puudutavate valikute eest. Pean oma kolleegide informeerimist ning ka mõttevahetusi sellest õigustatuks, seda enam, et räägime neil teemadel nii valimise vahelisel kui ka eelsel ajal ühtviisi," ütles Sule.

Valimiste valvur Alari Rammo kirjutas täna sotsiaalmeedias, et valmistel võtavad ka suurte maakonnakeskuste haiglate juhid alluvatelt allkirju, kuidas hääletada. Seda nii Narva kui ka Pärnu haiglas. "Ei, arstid on põhjalikud: Narva haigla juht võtvat alluvatelt allkirja, kuidas hääletada; Pärnu oma käib osakondade kaupa töötajad läbi," kirjutas Rammo.

Rammo ütles Delfile, et Pärnu haigla juht, reformierakondlane Urmas Sule olevat juba septembri lõpus koosolekud kokku kutsunud igas osakonnas ja tööajast, kus ta selgitas personalile, miks on haiglale kasulik, et just tema volikokku saab. Lisaks jagas ta kampaaniamaterjale.

"Narva haigla juhi, keskerakondlase Olev Sillandi kohta tuli info, et tema on ka abikaasa appi võtnud, et käia töötajate nimekiri näpus haigla läbi ja paludes kinnitada allkirjaga tema poolt hääletamine," sõnas Rammo.

"Valimiste valvurina kommenteeriksin omalt poolt, et juhipositsiooni ärakasutamine nii avalikus kui ka erasektoris endale alluvate seast häälte kogumiseks on töötajate suhtes ahistav ja vägivaldne, sest nad on nõrgemal positsioonil. Samuti ei tohiks oma tööandja ressursse kasutada isiklikuks kampaaniaks," lisas Rammo.