„Kehra Gümnaasiumi otsus suunata hea eesti keelega eesti lasteaia kasvandik keelekülmblusklassi pelgalt tema vene kodukeele tõttu on väga kummaline ja küsitav. Keelekümblus on ennast õigustanud kui nõrga eesti keelega õpilaste abistaja ning on andnud häid tulemusi, kuid antud juhul on tegu vene päritolu eesti- ja venekeelse lapsega, kel on vaieldamatu õigus õppida eesti keeles ning kelle ema on väga motiveeritud. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 37 garanteerib igaühele õiguse saada eestikeelset õpetust,“ ütles Vabaerakonna fraktsiooni nõunik Sergei Metlev.

Metlev loodab, et kool muudab kiiresti oma otsust, sest vastasel juhul on see pettumust valmistav signaal nendele tublidele vene peredele, kes panevad oma lapsed eestikeelsetesse lastaedadesse, soovides luua neile võimalusi hea eestikeelse hariduse omandamiseks.

„Kui me soovime, et eesti keele ja kultuuri kandjaid oleks rohkem, et meie vene noored saaksid tuua kasu ja au Eesti riigile ning oma elupotentsiaali Eestis avada, siis selliseid juhtumeid nagu Kehra Gümnaasiumis, ei tohi üldse aset leida. Kui laps on eesti lasteaias olnud, siis pere soovi korral peab ta kohe eestikeelsesse klassi vastu võtma. Kehras toimunu meenutab kuiva formalismi, kus peetakse kinni mingist sisereeglist, mõistmata tagajärgi,“ lisas Metlev.

Juhtum tuli päevavalgele TV3 kaudu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid