Läbi lugenud president Kersti Kaljulaidi intervjuu Eesti Päevalehes, ei saa ma teisiti kui väga pahaselt sekkuda. Kõigepealt palun ma, et president sõnaselgelt osundaks, missuguses Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ametlikus programmilises või muus dokumendis on öeldud või isegi ähvardatud, et me võimule saades sulgeme piirid?

Missuguses meie dokumendis, artiklis või sõnavõtus on öeldud, et me kavatseme teha oma lääne partneritega vähem koostööd? Mida tähendab süüdistus, et me kavatseme olla enesekesksemad?

Kas see, et me lubame taastada sõjaväestatud piirivalve ja piirid kontrolli alla võtta tähendab Kersti Kaljulaidi arvates piiride sulgemist ja igasuguse piiriülese liikumise peatamist? Sel juhul lubage küsida, kas kõik riigid, kes piiridel dokumentide kontrolli teostavad ja illegaale riiki ei luba, on ennast muust maailmast ära lõiganud? Absurd, lugupeetud president.

Ja mida tähendab süüdistus, nagu ei kavatseks me teha koostööd oma lääne partneritega? Kas seda, et Eesti ei tohi mingil juhul oma huve kaitsta, vaid peab igal juhul kohe partnerite tahtmist tegema?
Äkki on president siiski kuulnud midagi diplomaatiast, rahvusvahelistest läbirääkimistest, riikide suveräänsusest ja rahvuslikest huvidest, mis näiteks Eesti ja Kreeka puhul ei ole kaugeltki kattuvad. President eksib - ja eksib ilmselt teadlikult ning tahtlikult - , kui ta meie erakonna soovi käituda tõsiseltvõetava rahvusvahelise elu subjekti, mitte objektina, nagu Eestil viimase kümnendi jooksul kombeks on olnud, soovina vähendada koostööd liitlastega. Vastupidi, me soovime selle koostöö viia kvalitatiivselt uuele tasemele, aga seda on marionettpoliitikutel ilmselt võimatu mõista.

Mis puutub enesekesksusesse, siis jah: me käsitleme Eesti riiki sellena, mis ta meie põhiseaduse kohaselt on - eestlaste rahvuskoduna. Me ei nõustu presidendi korduvalt väljendatud seisukohtadega, nagu oleks olemas ka mingid muukeelsed eestlased. Me ei nõustu soosiva suhtumisega massiimmigratsiooni, rahvusülikooli järk-järgulise muutmisega inglisekeelseks ja väidetega, nagu oleks ükskõik mis maailma nurgast siia kokku uhutud inimesed täpselt ühtemoodi sinimustvalged. Ei ole. Ja ma arvan, et meil on niisuguse eriarvamuse õigus isegi arvamusvabadusele üha kitsamaid piire seadva liberaalse demokraatia tingimustes.

Meie ei toeta liberaalset demokraatiat, sest see moonutab demokraatia mõistet, suukorvistab sõna- ja arvamusvabadust, lõhestab ühiskonda ja kehtestab moraalseid standardeid, mis on ühiskonna enamusele vastuvõetamatud.

Meie toetame lihtsalt demokraatiat ja süüdistada meid selle eest autoritaarsuse või diktatuuriihaluses saavad vaid väga rumalad või väga pahatahtlikud inimesed. Veel on meil see õigus, kuigi me näeme, kuidas teie, proua president, ja teiega ühisrindes seisvad vasakliberaalsed jõud püüavad meilt ja kõigilt ülejäänud teisitimõtlejatelt seda õigust ära võtta. Esialgu te alles sildistate ja demoniseerite meid, aga selle taga paistvat soovi meie erakond hävitada ja meie poolt esindatav poliitiline agenda ühiskonnas keelustada, on ilmselged.

Lugupeetud president, lõpetage valeväidete esitamine, labane päevapoliitiline laim ja eesti rahva hirmutamine Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. Ma kinnitan teile: arvestatav osa eesti ühiskonnast tunneb hirmu hoopis teie poolt propageeritava liberaalse demokraatia ees, nähes selles otseteed eestlaste kui rahvuse lahustamiseks vasakliberaalide poolt ehitatavas utoopilises Paabeli tornis. Me esindame seda osa ühiskonnast ja ei kavatse oma toetajaid reeta.