Nõmmik rõhutab, et seisukohad, mida ta alljärgnevalt avaldab on isiklikud ning ta ei esinda siinkohal TÜ usuteaduskonda.

Nõmmik möönab, et kirikus ja kirikutes on alati olnud esindatud erinevad seisukohad ning ka EELK-i sees teatakse hästi, et eriarvamused on olemas. "Mõne tulisema küsimusega, nagu näiteks see, kas naine tohib olla vaimulik, on ka põhimõttelisemalt ja rahulikumalt tegeletud. Suurem häda tõuseb siis, kui eriarvamused satuvad suure avalikkuse ette ja puudutavad küsimust, mille suhtes mitte ainult EELK juhtkond, vaid paljud Eesti kirikud on pidanud vajalikuks Eesti Kirikute Nõukogu kaudu kindel seisukoht võtta".

Suhtumine samasoolistesse on Nõmmiku sõnul teoloogilises mõttes üsnagi vaieldav ning näitab, et EELK ja EKN-i seisukohavõtud on olnud enneaegsed. "Enneaegsed selles mõttes, et ilmselgelt puudub seisukohavõtu taga põhjalikult kaalutud teoloogiline argument. Ehkki Eestis on isegi avalikult piisavalt kirjutatud, et teatud Piibli kirjakohtade kristlik tõlgendus ajas muutub ning võibki muutuda, sest nii kirik kui ühiskond muutuvad ajas, ei ole kirikute sees korralikku kõrgemal tasemel teoloogilist arutelu samasooliste küsimuse või üldse Piibli kaasaaegse tõlgendamise küsimuse üle toimunud," sõnas Nõmmik.

Seda, kas kooseluseadus on juriidiliselt kehv või mitte või kas ta sellisel kujul oma eesmärke täidab, ei oska Nõmmik öelda. Küll aga on ta veendunud, et samasooliste partnerlus on vaja riiklikult reguleerida, sest nõudmine on olemas ja inimlikult õigustatud.

"Praegu on samasooliste ilmalik kooselu seadusega lubatud ja see on hea. Keskenduda tuleks rakendusaktide vastuvõtmisele või seaduse kohendamisele, kui tarvis. Seda, et kirikutes võiks samasoolisi paare õnnistada, ma ka pikemas perspektiivis ei välistaks, aga siin on tarvis korralikku sisulist arutelu kirikute sees. Kirikud peavad ise kaalutud selgusele jõudma, ilmalik ühiskond ei saa siin paraku ettekirjutusi teha," sõnas Nõmmik.

Nõmmik: Laatsist on EELK-l ainult võita
"Tunnen Annika Laatsi ammusest ajast ja tean, kui pühendunult ja südamest ja sisuka usuga ta oma tööd teeb. Pean teda eeskujulikuks luterlaseks, sest ta saab väga hästi aru, et kristlaseks olemine tähendab igapäevast ligimesearmastust ja ligimese teenimist, ning ta teostabki seda. Ja sealjuures teab ta ka hästi, et aus Piibli lugemine ja tõlgendamine, milleks on nii vaimulik kui iga kristlane kohustatud, tõstatab ka teravaid küsimusi, millele tuleb vastata. Neid küsimusi ei pea kirik häbenema. Mida avatumalt ja avalikumalt kiriku arutelu põletavate küsimuste üle toimub, seda parem tervis on kirikul. Annika Laatsist on EELK-l ainult võita, kaotada ei ole midagi," leiab usuteadlane.

Eilses "Suud puhtaks" saates kooseluseadust kaitsnud ning hiljem peapiiskop Urmas Viilma pahameele pälvinud Risti kirikuõpetaja Annika Laats ütleb, et erinevaid seisukohti on kirikus alati olnud ning noomida on ta saanud oma väljaütlemiste tõttu ka varem.

Laats sõnas saates, et Jumal on tauninud ainult inimesi, kes peavad ennast teistest paremaks. "Ta on igaühe loonud just oma nägu ja omamoodi," leidis Laats. Selline seisukoht oli polnud aga meeltmööda peapiiskop Viilmale, kes kritiseeris sotsiaalmeedias teravalt Laatsi "EELK-i seisukohtadest" erinevate seiskohtade esitamise pärast.