Iga päev kostub sünkroonis raekoja kellamänguga sillalt viie erineva helikunstniku teosed mis algavad dialoogist kellamänguga ning arenevad sellest edasi. Helikujundus ei ole aga kellamängu toetav element, vaid iseseisev teos, mis arvestab keskkonnas toimuvat ja aitab linnaruumi helipilti siduda ja rikastada.

Teoseid saab silla läheduses kuulda igapäevaselt viis korda päevas algusaegadega kella 9.03st kuni 21.03ni iga kolme tunni tagant.

Iga heliteost saadab valguslahendus, mis on autori komponeeritud. Nii valgus- kui helilahendused on loodud spetsiaalselt Tartu Kaarsilla jaoks.

50ndate lõpul ehitatud jalakäijate sillal remonditi kõik põhikonstruktsioonid ja silda laiendati silda mõlemalt poolt meetri võrra. Sillale ehitati kõigile liiklejaile mugavad peale- ja mahatulekud ning kesklinna-poolses osas on nüüdsest ka kaldapromenaade ühendav sillaalune kergliiklustee.

Kaarsilla rekonstrueerimisprojekti tegi OÜ Tinter-Projekt, silla rekonstrueeris AS TREV-2 Grupp ja omanikujärelevalvet tegi AS Taalri Varahaldus.