Täna pärastlõunal kutsuti tunnistusi andma ka Savisaare pikaajaline nõunik Moonika Batrakova, kes teatas aga, et keeldub tunnistuste andmisest, sest neid võidakse kasutada tema vastu. Ta ütles, et keeldub tunnistusi andmast kõikides episoodides.

Enne lahkumist kallistas ta Savisaart. Selgub, et tema nimi on vahepeal muutunud, uueks nimeks on Moonika Parksepp.

Tuulbergi konkurent: jäime ebaõiglaselt hankest ilma

Tänahommikused tunnistajad käisid rääkimas süüdistusest, mis puudutas Kultuurikatla hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushankest ühispakkujate Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix pakkumuse kõrvaldamist ettevõtja Aivar Tuulbergi palvel.

Antifire Tuleohutuslahendused OÜ juht ja omanik Andrus Nurga rääkis, et nemad jäid sellest hankest ilma ebaõiglaselt. Ta rääkis, et kui toimus hange, siis kõige odavama pakkumise tegi kõigepealt Riito. Nurga sõnul oli Riito pakkumine odavam kui Antifire omahind, mistõttu kõigile oli selge, et Riito ei saa seda tööd teha. Riito taandus, hinnalt järgmise pakkumise teinud Antifire ja Tafrix ootasid nende võidu väljakuulutamist.

Antifire ja Tafrixi võitu aga välja ei kuulutatud, vaid nad hoopis kõrvaldati hankelt, mistõttu hange läks ühispakkujatele OÜ Astlanda Ehitus ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS. Põhjuseks oli näpuviga referentsis, mida nad olid hankes nimetanud.

Nurga sõnul oli tegemist vormilise, mitte sisulisel eksimusega, mistõttu otsisid nad sellele aktiivselt lahendust, aga teine pool ehk tellija polnud lahenduse otsimisest huvitatud. "Meie seisukoht oli, et otsus oli ebaõiglane, me kaotasime väga korraliku hanke," ütles Nurga. Kaaluti edasikaebust, aga suurt perspektiivi sellele ei nähtud.

Koos Antifire'iga ühispakkumise esitanud ehitusfirma Tafrix esindaja Kaido Kurvits rääkis, et Tafrix oli hankes kaasas vaid seetõttu, et Antifire'il polnud vajalikke referentse, mistõttu referentside saamiseks võeti Tafrix kampa. Mingit sisulist tööd Tafrix Kultuurikatlas teha ei kavatsenud.

Antifire'i ja Tafrixi projektijuhiks Kultuurikatla juures olnud Olavi Israelilt küsiti täna kohtus, et kes oleks ühishankes ette nähtud ventilatsioonitööd ära teinud. Israel vastas, et Tafrix. Kui talle räägiti, et samal hommikul oli Tafrixi esindaja Kurvits rääkinud, et Tafrix ei kavatsenud Kultuurikatlas midagi teha, jäi Israel enda juurde ja kinnitas, et Tafrix pidi ventilatsiooni ehitama. Selle kohta olevat firmade vahel olnud ka suuline leping.

Savisaar helistas Kairi Vaherile

Süüdistuse kohaselt palus Tuulberg Savisaarel Antifire ja Tafrixi ühispakkumine kõrvaldada. Pealtkuulatud vestluses rääkis Tuulberg Savisaarele, et Antifire ja Tafrixi pakkumine ei vasta tingimustele.

Kultuurikatla nõukogu liikmeks olnud Tallinna ettevõtlusameti juht Kairi Vaher rääkis täna kohtus, et talle helistas ühel päeval linnapea Savisaar ja küsis, kas Kultuurikatla juures on mingi hange pooleli. Savisaar ütles Vaherile, et tal on infot, et üks pakkuja on esitanud valeandmeid. Vaher andis info edasi ja palus seda kontrollida.

Vaher kinnitas, et oleks teinud sama ka siis, kui keegi teine oleks talle teatanud, et mõni pakkuja esitab valeandmeid. Valeandmete esitamine on tema sõnul piisav põhjus, et pakkuja kõrvaldada.

Vastates Aivar Tuulbergi kaitsja Indrek Leppiku küsimusele ütles Vaher, et Kultuurikatel sai raha ka EASilt. EASi toetusega käib kaasas tihe aruandluskohustus ja rikkumistel võivad olla tõsised tagajärjed, kuni nõudeni raha tagasi maksta.

Vaherilt küsiti ka 2008. aasta kiirtoidukioskite konkursi kohta, mida ettevõtlusamet korraldas. Vaher ütles, et mingit linnapea või abilinnapeade tavalisest teravamat huvi ta selle konkursi suhtes ei tundnud.

Vaher ütles, et teda on kohtueelses menetluses üle kuulatud kaks korda. Ühe korra on teda üle kuulatud ka kahtlustatavana seoses nn reklaamiepisoodiga, kus Savisaart süüdistatakse linna vara omastamises.

Vaher rääkis täna kohtus, et 2012. aastal tegi ta ettepaneku korda teha kõik Tallinna lasteaedade mänguväljakud, sest just oli toimunud traagiline õnnetus, kus Lasnamäel sai üks lasteaialaps mänguväljakul surma. Savisaar toetas mõtet.

2013. aasta suvel tehti uued mänguväljakud valmis ja otsustati teha ka selle kohta teavituskampaania, mida tegi Paavo Pettai. Reklaamide valmimise käigus saatis Pettai Vaherile reklaamisõnumid ülevaatamiseks. Vaher täpsustas neid ja saatis need tagasi.

Vaheri sõnul poleks mänguväljakuid saanud remontida muul ajal kui suvel, kui lapsi polnud. Teavituskampaania omakorda tuli siis, kui uued mänguväljakud olid valmis.

Kohtunikus tekitas kriitilisi küsimusi Pettai roll selle kõige juures. Vaher teadis meediast, et Pettai on Keskerakonna strateeg. Linnavalitsuses käsitles Vaher teda Savisaare nõustajana. Miks ei käsitlenud Vaher teda ka linnavalitsuses Keskerakonna strateegina? Vaheril ei olnud sellele head vastust.

Kuidas siis sai Pettai teda käsutada ja saata talle tekste üle vaatamiseks? Kas igaüks võib linnavalitsuse uksest sisse astuda ja Vaherile töökäske jagada? Jällegi polnud Vaheril nendele kohtuniku küsimustele selget vastust.

Väino Sarnet: kaheldava väärtusega suuniseid ma ei kuula

2014. aasta kevadel Kultuurikatla juhiks valitud Väino Sarnet ütles, et tema ei mäleta Vaheri kõnet, kus Vaher olevat teda informeerinud valeandmetest Antifire ja Tafrixi pakkumises. Vaher rääkis seda mõned tunnid enne Sarnetit, aga Sarnet arvas, et Vaher võis ka valesti mäletada.

Tema sõnul ei kuula ta ülemuste kahtlasi suuniseid. "Olen alati üritanud ülemustest kaugele hoida ja oma mõistusega asju ajada," rääkis Sarnet.

Sarnet ütles, et Antifire ja Tafrix kõrvaldati peale Astlanda kaebust, mille kohaselt Antifire referentsid ei vasta tõele. Kultuurikatel üritas saada Antifire'ilt lisainfot, aga dokumentide asemel, mis oleksid tõestanud, millal tööd tehti, saadi vaid üldsõnalist juttu. Sarnet ütles, et Antifire ja Tafrix ei paistnud olevat sellest hankest huvitatud. Kultuurikatlal ei jäänud üle muud kui nad hankelt kõrvaldada.

Süüdistaja küsis, kuidas ülemused reageerisid, kui hankemenetlusse jäi üks ja ainus võitja? Sarnet vastas, et see tundus neile olevat kergendus, et vaidluste protsess on lõpule jõudnud. Küll tekkis uus mure, et raha ei olnud. Raha saamiseks suunas nõukogu Sarneti Savisaare juurde. Sarnet rääkis, et üritas Kultuurikatla nõukogu liige Batrakova kaudu Savisaarega kohtumist kokku leppida. Oktoobris hakkas ta seda taotlema ja aasta lõpus kohtumine lõpuks toimus.

Sarapuu on raskelt haige

Tallinna endine abilinnapea Arvo Sarapuu on raskelt haige ega saanud täna seetõttu Edgar Savisaare korruptsiooniprotsessile tunnistusi andma tulla. Kohtus loeti ette tema aasta tagasi eeluurimisel antud tunnistused.

Sarapuu oli koos Savisaare ja Jaanus Mutliga üks osalisi Hiiu staadioni avamise reklaamis, mis rippus üleval enne 2013. aasta kohalikke valimisi. Kuna süüdistuse kohaselt oli see sisuliselt valimisreklaam, siis esitati ka Sarapuule kahtlustus omastamises.

Sarapuu eitas omastamist. Ta selgitas, et ettepanek Hiiu staadioni remondiks tuli, sest Nõmme Kalju kolis sealt ära ja sellest tuli palju lärmi, ajakirjandus kritiseeris linna, opositsioon ka ning surve linnale oli suur. Tavaliselt on nii, et kui opositsioon avaldab survet, peab linn midagi tegema. Oli vaja, et Nõmme Kalju tuleks tagasi staadionile, rääkis Sarapuu.

Kui staadion oli ära remonditud, arutati, kuidas inimesi sellest teavitada. Sarapuu ütles, et kampaania korraldamine otsustati Savisaare kabinetis toimunud arutelul 2013. aastal, kus osalesid teiste seas ka Jaanus Mutli ja Savisaarega hästi läbi saav reklaamitegija Raimond Kaljulaid.

Kaljulaid rääkis oma mõtetest ja otsustati teavituskampaania tellida. Sarapuu rääkis, et Kaljulaidi vastu oli tekkinud usaldus, tal olid head reklaamid. Oli näha, et ka Savisaare ja Kaljulaidi vahel oli usalduslik suhe. Linnavaltisusse tööle tulles hämmastas Sarapuud alati Savisaare soov kõike ise otsustada. Isegi, kui ta ise ei otsustanud, tahtis ta seda muljet jätta.

Reklaamis anti talle kitarr, sest ta oli seda varem mänginud. Tal kästi tulla ülikonnas staadionile, seal oli Kaljulaid koos Olga Makinaga.

Miks olid reklaamid väljas enne valimisi? Sarapuu vastas, et inimesi oli vaja kutsuda staadioni talgutele. Linn tahtis teha avamispidustust.

Sarapuu tunnistas ülekuulamisel, et avalike objektide valmimisega kaasnev teavitus aitab eelduslikult kaasa valimistulemuse parandamisele.