Kooseluseadus hakkas kehtima 2016. aastal. Selle aasta jooksul sõlmiti 43 kooselulepingut. 2017. aastal on sõlmitud 16 kooselulepingut. Notarite koja andmetel on sõlmitud lepinguid nii sama- kui erisooliste paaride vahel, kuid täpsem statistika puudub.

Kooseluseaduse rakendamiseks argielus on vajalikud ka rakendusaktid, mida riigikogu senini vastu võtnud ei ole. Rakendusaktide puudumisega on aga paljud toimingud häiritud ja tekitavad hulga kohtuvaidlusi. Näiteks:
o koosellunud ei saa esitada ühist tuludeklaratsiooni, kuigi neil on selleks õigus;
o kooselu ei ole võimalik erimeelsuste korral "lahutada";
o abiellumisel ei ole võimalik kontrollida, kas sama inimene on juba kellegi teisega kooselus;
o kaitseväe missioonil hukkunud sõjaväelase abikaasale ja kooselupartnerile on ette nähtud hüvitis, mida ei saa maksta kooselu puhul enne, kui on vastu võetud rakendusseadus.

Välisminister ja sotsiaaldemokraat Sven Mikser lubab, et kooseluseadust ei tühistada, küll aga tuleb tegeleda selle parandamisega. Temaga olid nõus nii Marko Pomerants kui ka Andres Herkel. Herkeli sõnul peitub kooseluseaduse viga õigusselguses. "See ei ole ei üks ega teine. Kooseluseadus niisugusel kujul loob paralleele abieluga või abielu institutsiooniga, see aga ei ole selge olukord," möönab Herkel.

EKRE esindaja Jaak Madisoni sõnul ei saa kõikidel vähemusgruppidel olla samu õigusi nagu mehel ja naisel. "Ma ei karda seda tunnistada, et EKRE teebki heteropropagandat. Kooseluseadus tuleks tühistada," lisab Madison.

Saate lõppedes saatekülalised ühist arusaama ei leidnud ja küsimus, mis saab kooseluseadusest, jäi siiski vastuseta.

12. oktoobril saadab Õiguskomisjon riigikogusse lugemisele EKRE ettepaneku kooseluseadus tühistada. Riigikogu fraktsioonid, peale EKRE, ei ole seni kindlat seisukohta võtnud. Kooseluseaduse tühistamisel on määrav roll Keskerakonnal. Tänases saates ütles keskerakondlane Kersti Sarapuu, et see, milline on Keskerakonna otsus, selgub järgmisel nädalal.