Süüdistuse kohaselt tellis Korelina koolituse ning saatis koolitusfirma müügiesindajale koolitusel osalejate nimekirja. Enne 19. novembril toimunud koolitust aga selgus, et paljud osalejad, kes olid nimekirjas, ei saanudki osaleda, sest pidid olema kusagil mujal.

Korelina aga ei lasknud end sellest heidutada ja jättis süüdistuse kohaselt koolituse läbiviijale esitamata uue osalejate nimekirja, ehkki teadis, et osa nimekirjas olevatest inimestest oli asendatud teistega. Lisaks väitis ta koolituse päeval koolitajale, et kõik, kes esialgse nimekirja järgi tunnistuse saama pidid, on kohal.

Peale koolitust koostas, allkirjastas ja andis direktor välja õppereisi aruande, märkides osalejateks endiselt esialgses nimekirjas olnud ja koolitusfirma poolt tunnistuse saanud osalejad, mis ei vastanud tegelikkusele. Samuti lasi ta lasteaia asjaajajal ja majandusjuhatajal koostada tööaja tabeli, mille allkirjastas ja välja andis.

Kõnealused dokumendid esitati Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna raamatupidamisele, kus need registreeriti.

Korelinat süüdistatakse oma tegude eest karistusseadustiku paragrahv 299 esimeses lõikes, mis käsitleb ametiisiku poolt dokumendi võltsimist ja võltsitud dokumendi väljastamist. Süüdimõistmise korral on karistatakse selle paragrahvi eest rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Korelina ise ütles Delfile, et tema ei ole mitte mingisuguseid dokumente võltsinud ja antud kohtuasjaga püütakse teda lahti kangutada lasteaia direktori kohalt.

Kõnealuse kohtuasja eelistung toimub homme Viru maakohtu Narva kohtumajas.