Tegemist on viie aasta taguse traagilise õnnetusega Pelgulinna sünnitusmajas, mille tagajärjel sandistati peagi oma viienda sünnipäevani jõudev Mattias Eichler.

Raviasutuse ja selle töötaja vastu esitatud kahjunõue on Eesti kohtupraktikas enneolematu, küündides ligi 600 000 euroni.

Lääne-Tallinna Keskhaigla rekordkahjunõude maksmisega ei nõustu, kuid ei näe põhjust, miks peaks kohtuvaidlust pidama kinniste uste taga.

Hageja esindaja Küllike Namm aga eelistab oma klientide huvide kaitsel tegutseda tasa ja targu, n-ö avalikkust kaasamata.

Allikas: Õhtuleht