"Selle aasta mais võttis riigikogu vastu uue julgeolekupoliitika aluste dokumendi, mis kinnistab arusaamist, et Eesti julgeolekut on kõige paremini tagatud just laiapindse lähenemisega," ütles peaminister. "Sõjalise riigikaitse kõrval on samavõrd olulised diplomaatia, siseturvalisus, konfliktiennetus ja kriisiohje mujal maailmas, meie enda majandus- ja küberjulgeolek ning elanikkonnakaitse".

Pöördumises kaitsekursustel osalejate poole, mille enamuse moodustasid seekord Ida-Virumaa hariduse, tervishoiu, ettevõtluse, meedia ja kodanikuühenduste esindajad, rõhutas Ratas, et riigikaitse edu tagatis on ohtude ennetamine ja vastutavate ametkondade tegevuse pikaajaline planeerimine, aga ka meie kõigi enesekindlus ja tahe oma riiki kaitsta.

"Kuna riigikaitse on laiem kui lahingumasinad, siis tuleb toetada aktiivseid Eestimaa elanikke, kes on meie julgeoleku nurgakivi. Sageli jõuab just tegusate inimeste kaudu omavalitsuste ja riigini teave eri piirkondade, nendes elavate perede ning kogukondade eripäradest ja vajadustest. Meie julgeolek on omavahel tihedalt seotud ühiskonnas oluliselt paremini kaitstud," sõnas peaminister.

Ratase sõnul tuleb globaalsete arengute kõrval pöörata jätkuvalt suurt tähelepanu ka meie enda sisejulgeolekule, eesmärgiga hoida elanike turvatunnet ning ennetada kriiside teket.

Kohtumise käigus vastas Jüri Ratas ka osalejate küsimustele.

Kõrgemaid riigikaitsekursuseid on praegusel kujul korraldatud alates 1999. aasta novembrist. Eeskuju võeti Soomest, kus analoogseid kursusi on korraldatud juba 1961. aastast. Igal kevadel ja sügisel toimuvad kursused on tänaseks läbinud 1700 inimest. Kursuste vilistlaste hulka kuulub ka peaminister Jüri Ratas, kes läbis kursused 2012. aasta oktoobris.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid