Täna vaieldi selle üle Tallinna muusikakeskkooli koosolekul, kus olid kohal kooli töötajad, lapsevanemad, hoolekogu ning haridus-
ja teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak. Kohati läks arutelu üsna teravaks.

"Me ehitame uut maja järgmiseks sajaks aastaks ja me teame juba ette, et meil pole seal ruumi. Mis mõte sel on?," küsiti kantslerilt.

Varrak vastas, et kuna projekti on riigigümnaasiumi lisamine riigi poolt sisse kirjutatud, siis peab ka selle koolis avama, kuna muidu ei saaks projekti jaoks vajalikku rahastust. "Seda, kas neid paralleele avada või mitte - see on juba koolijuhtide otsus," rääkis ta. "Olen nõus, et riigigümnaasiumi õpilaste arvu tuleb vähendada, kuid see peab olema kokku lepitud vahemikus."

Riigi plaani järgi tuleb nn kaunite kunsti koolile juurde riigigümnaasium, kus käiks vahemikus 540-750 õpilast. Sellele on häälekalt vastu seisnud Tallinna muusikakeskkooli lapsevanemad, kelle väitel tekitab riigigümnaasiumi lisamine Tallinna muusikakeskkooli jaoks olukorra, kus kool ei saaks enam avada gümnaasiumiastmes kaks musikaalset eriharidust pakkuvat paralleelklassi.

Koorijuht Hirvo Surva kinnitas koosolekul, et koorilaulu hariduse näitel täidaks kaks paralleeli õpilastega ära küll. "Niimoodi põhikooli ja kõrgkooli vahelt ära see haridus ära lõigata - see oleks ebaprofessionaalne," sõnas ta.

Varrak pidas Surva väidet täituvuse kohta kaheldavaks. "Kultuuriministeeriumi uuringu andmeil on vajadust vaid ühe klassi järele," vastas ta.

"Kui Tallinna muusikakeskkool ei taha kolida, siis peame mõne muu kooli leidma," möönis Varrak. "Praeguseks oleme juba liiga kaua vaielnud selle riigigümnaasiumi teema üle."

Kooli hoolekogu liikmed ja ka mõned õpetajad kinnitasid, et muusikakeskkooli praegune õppehoone on vana ja uue ehitus on üldjoontes tervitatav. "Muusikakeskkooli praegune füüsiline õpikeskkond meid ei rahulda. Kaasaegne ja mitmekülgsete võimalustega hoone ning selle atraktiivne asukoht suurendaks soovi pühendada end klassikalise muusika õppimisele professionaalsel tasemel," seisis õpetajate avalduses.

Kaunite kunstide kooli ehitamine on vindunud juba kümmekond aastat - põhjuseks probleemid kruntidega, kolme kooli erinevad soovid ja vastuseisud kooli töötajate ning lapsevanemate poolt. Uus õppehoone tuleb aadressile Pärnu maantee 59.