Paljud inimesed sõidavad autoga ju sellepärast, et nad on sundolukorras. Töökohad on koondunud Tallinnasse ning laste kooli ja lasteaeda vedamine + ühistranspordi kasutamine oleks väga ebamugav ja mõnel juhul ka võimatu. Ühistranspordi teekond lihtsalt ei läbi kõiki neid punkte ja väikelapsega näiteks kaks korda ühistransporti vahetada ja peatusteni jõudmiseks läbida 2 x 1000 meetrit + edasi ise linna tööleminemiseks veel kahe ühistranspordi liiniga sõita on absurd.

Ei soovi oma päeva pikendada 2-3 h tunni võrra, kui saan need käigud autoga kokkuvõttes 30 min tehtud. Ah, et miks inimesed siis Tallinna ei koli? Kolime kõik satelliitvaldade inimesed Tallinnasse - ehitame majad kõrgemaks, haljasalad maju täis jne. Kas see sobiks? Sõidan hea meelega ühistranspordiga, kui marsruudid on sobivad ja selle kasutamisega ei kaasne tundidepikkust ajakulu, ebamugavat trügimist jmt. Samamoodi töötaksin meeleldi oma koduvallas, kui siin sobiv töökoht oleks.

Inimesed, ärge olge väiklased ja vaadake tervikpilti oma isiklikust ninaotsast veidi laiemalt. Kõik ei ela Tallinnas (sh ka linnasiseselt ei klapi liinid, nende ajad), kõikide inimeste töökohad ei asu 1 km raadiuses, lasteaia- ja koolikohad ei ole kättesaadavad piirkondlikult jne.

Hea lugeja! Kas sinu igapäevaelus on auto hädavajalik? Kas saaksid liigelda ka ühistranspordiga? Kuidas suhtud aktsioonidesse muuta linnaruumid autovabamaks? Jaga mõtteid aadressil rahvahaal@delfi.ee!