Nii kirjutab sotsiaaldemokraat Reigo Kimmel oma blogis. Andmed pärinevad vabariigi valimiskomisjoni lehelt, kust näeb iga kandidaadi kohta näha tema haridustaset.

Kimmeli vaatlusest selgus, et kõige rohkem kõrgharidusega kandidaate on sotsidel - 76,6%. Kokku 128 sotside nimekirja kandidaadist omab kõrgharidust 98, ülejäänud 30 on oma haridustasemeks märkinud keskhariduse. Nimekirjas ei ole ühtegi põhiharidusega ega ankeedil haridustaseme märkimata jätnud kandidaati.

Ka teistes suuremates parteides - IRLis, Reformierakonnas ja Keskerakonnas on kõrgharidusega kandidaatide osakaal üsna suur, kõigil 68% ligi. EKREs on kõrgharituid 50,9%.

Viiest mainitud erakonnast on ainuke põhihariduseta inimene Keskerakonnas.

1414 kandidaadist 907 ehk 64% on kõrgharidusega, 447 ehk 31,6% keskharidusega, 38 ehk 2,7 põhiharidusega, 22 olid haridustaseme jätnud märkimata ja mõnel oli ka põhiharidus lõpetamata.