Nõrgemad üritavad koonduda oma leeri ja levitada mingit illusiooni armastuse nime all. Üldiselt aga see ei toimi. Tutvustan üht väärtuste süsteemi, mille abil naised sorteerivad mehi ja määravad, kes võib ellu jääda ja kes peab surema.

Naised teavad, et mehe ellujäämiseks on parim vahend seks. Seksi kaudu saab mees mingit jõudu, et elus püsida ja edasi pürgida. Ilma seksita jäänud mehed surevad. Kes psüühiliste haiguste, kes füüsiliste probleemide tõttu. Vähe on mehi, kes elavad seksivaba elu üle. Üldse on naistel väärtustasandid sellised:

1) Suvalised, mittekeegi-d, lindpriid, võõrad. Siia kuuluvad need, kellesse suhtutakse neutraalselt või negatiivselt. Nendega suheldakse vaid hädapäraselt (näiteks äritehingutel, kus üks pool müüb enda oskusi teisele raha eest), nende peal võidakse välja elada oma kurje soove. Nendelt võidakse hüvesid ja teeneid küsida nii kokkulepitud tasu eest kui ka nõuda ilma midagi vastu andmata. Seega tasub teada – kui mehelt oodatakse tasuta teeneid, siis pole see sõprus, vaid mees on lindpriide lahtris ja temas nähakse vaid lüpsilehma.


2) Õpilased.
Teadmise edasiandmine. Sõbratsooni õpilast ei lubata. Oma hüvesid võidakse õpilasega jagada ja õpilaselt võidakse samuti hüvesid soovida.


3) Sõbrad.
Nendega võidakse jagada osa oma elust, enda hüvesid ja teadmisi, aga neilt soovitakse ka teeneid näiteks murede ärakuulamise näol. Sõbralt teenete ja hüvede küsimisel ollakse valmis omalt poolt midagi samasuguses vormis ja kokkulepitud hulgal vastu andma. Sellel tasandil reeglina puudub seksuaalne läbikäimine, võimalik on tasulise seksi variant. Nii, kui tekib sügavam seksuaalne lähedus, millega mees tõuseb pärlite tasandile, on sõprus tavaliselt läbi ja seda ei ole tihti enam võimalik endises vormis taastada.


4) Peresuhtepartnerid.
Nendelt ootavad naised pereloomist, järglaste saamist, koos järglaste kasvatamist ja truudust, vahel surutakse peresuhtepartner lausa sundtsölibaati. Üks peresuhtepartneri kohustus on oma hüvede ja ressursside jagamine ilma midagi vastu ootamata. Seksuaalne lähedus on sellises suhtes üldiselt naisepoolne vastutasu ja naine võib partnerile peale sundida seksivaba elu.


5) Pärlid.
Need on mehed, kelle vastu naisel domineerib seksuaalne tõmme. Pärlitega loob naine intiimsuhteid ilma kohustusi seadmata ja hüvesid nõudmata, pigem võib ta ise pärliga enda hüvesid jagada. Sealt sõbratsooni taandutakse harva. Enamasti lõpevad sellised suhted ammendumisel täielikult ja kuna tavaline mees kogeb elutahte kasvu kõige rohkem seksi kaudu, siis mehele on pärli tasandilt allakukkumine üldiselt valus hoop. Selle eripära tõttu on meeste jaoks kõige valutum variant luua üheöösuhteid. Pärlitele andestatakse mõnigi kord tegusid, mille eest madalama klassi esindaja saab halastamatult karistada. Mõnikord läheb kontrast isegi karmimaks, sest pärlite negatiivseid tegusid hoopis soositakse ja naised võivad lausa ise oma pärlite mistahes (ka negatiivsetes) ettevõtmistes osaleda. Selliseid momente peidab endas näiteks hübristofiilia ehk seksuaalne kiindumus kurjategijatesse. Naine võib isegi hakata soovima, et pärliks valitud mees teda igal võimalikul moel alandaks, häbistaks ja tema kallal jõhkrutseks.