Jättes kõrvale nende inimeste arvamused, kes ei osanud oma eelistust välja öelda, tahaks Taavi Aasa meeritoolil näha 36 protsenti vastanutest. Aas on küll populaarseim linnapeakandidaat, kuid tema toetus on juunikuuga langenud 10 protsendipunkti võrra.

Üsna võrdselt järgnevad Rainer Vakra 14 ning Kristen Michal ja Edgar Savisaar mõlemad 13 protsendi suuruse toetusega. Raivo Aegi ja Martin Helmet tahaks linnapea toolil näha võrdselt seitse protsenti vastanutest.

Eestlastest vastajate seas koguvad sisuliselt võrdse toetuse Kristen Michal (22 protsenti), Rainer Vakra (21 protsenti) ning Taavi Aas (20 protsenti). Suhteliselt kõrge on ka Raivo Aegi ja Martin Helme toetus (mõlemad 12 protsenti). Seevastu Edgar Savisaare toetus eestlastest pealinna valijate seas on vaid kaks protsenti.

Muust rahvusest vastajate seas on esikohal Taavi Aas, keda näeks linnapeana 58 protsenti. Mitte-eestlaste seas on teisel kohal Edgar Savisaar 26 protsendi suuruse toetusega.