Valitsuse nuhkimine jätkus selle aasta alguseni.

Osa luureandmetest, mis koguti, sisaldavad suhtlust, mis tekitas uurijates muret, et Manafort õhutas venelasi kampaaniale kaasa aitama, teatasid kolm juurdlusega kursis olevat allikat. Kaks neist allikatest hoiatasid siiski, et tõendid ei ole lõplikud.

Eriprokurör Robert Muelleri meeskond, mis juhib Venemaa võimaliku USA valimistesse sekkumise uurimist, on selle suhtluse üksikasjadega tutvunud.

Kohtu salajane pealtkuulamisorder hakkas kehtima pärast seda, kui Manafortist sai Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) uurimisalune 2014. aastal. See juurdlus keskendus grupile Washingtoni konsultatsioonifirmadele, mis nõustasid Ukraina kukutatud presidenti Viktor Janukovõtšit.

Pealtkuulamine katkestati millalgi eelmisel aastal tõendite puudumise tõttu, teatas üks allikas.

FBI taasalustas pealtkuulamist, kui sai uue orderi, mis kehtis vähemalt selle aasta alguseni.

Allikate sõnul oli teine order osa FBI jõupingutustest uurida sidemeid Trumpi kampaaniameeskonna ja Venemaa heaks tegutsemises kahtlustatavate isikute vahel. Sellised orderid nõuavad justiitsministeeriumi ja FBI tippametnike heakskiitu ning FBI peab andma kohtule informatsiooni, mis näitab kahtlust, et isik, kelle kohta order välja antakse, võib tegutseda välisriigi agendina.

Pole selge, millal uus order kehtima hakkas. FBI huvi süvenes eelmisel sügisel vahelt võetud suhtluse tõttu Manaforti ja kahtlustatavate Venemaa heaks tegutsejate ning venelaste eneste vahel, mis tekitas taas huvi Manaforti vastu, teatasid allikad. CNN-i andmetel viis FBI varem sel aastal osana orderist läbi läbiotsimise Manafortile kuulunud laoruumis. Pole teada, mida sealt leiti.

Suhtlus Manaforti ja Trumpi vahel jätkus pärast viimase presidendiks saamist, pikka aega pärast seda, kui FBI juurdlus Manaforti kohta avalikkusele teatavaks sai, teatasid allikad. See kestis, kuni nii presidendi kui ka Manaforti advokaadid nõudsid, et see lõpeks.

Manafort on varem eitanud „teadlikku“ suhtlemist Vene luuretöötajatega valimiste ajal ning on eitanud ka osalemist Venemaa jõupingutustes USA huvide õõnestamiseks.

Allikate sõnul ei kuulanud FBI siis pealt, kui Donald Trump Jr juhtis kohtumist, kus osalesid tollane kampaaniajuht Manafort, presidendi väimees Jared Kushner ja Vene advokaat, kes oli lubanud negatiivset informatsiooni vastaskandidaat Hillary Clintoni kohta.

See paus pealtkuulamises võib olla otsustava tähtsusega, sest prokuratuur ja Muellerile alluvad uurijad püüavad kindlaks teha, kas on olemas tõendeid kuriteo kohta terves müriaadis sidemetes, mis on tulnud päevavalgele arvatavate Vene valitsuse töötajate ja Trumpi kaastöötajate vahel.