USA sisejulgeolekuministeerium käskis kõigil föderaalvalitsuse asutustel 90 päeva jooksul eemaldada oma arvutitest Kaspersky tarkvara, sest seda ei peeta ohutuks. Ka jaekett Best Buy võttis Kaspersky tooted hiljuti oma lettidelt maha.

RIA kommunikatsioonijuht Helen Uldrich kommenteeris, et RIA annab asutustele regulaarselt juhiseid erinevate infoturbe süsteemide soetamise ja kasutamise kohta.

"Me ei tee otseselt ettekirjutusi ega kontrolli, milliseid programme asutused kasutama peavad või seda teevad (selleks puudub RIA-l mandaat), kuid anname soovitusi ning nõustame. Nimetatud viirustõrjeprogrammi kasutuselevõtmise osas olema samuti partneritele oma seisukoha andnud, ent otsuse programmi kasutamise kohta teevad asutused ise. Kuna meie seisukohta erinevate programmide kasutamise kohta võib käsitleda riigi julgeoleku alase ohuhinnanguna, siis see info ei ole paraku avalikustamiseks," teatas Uldrich.

Ameeriklaste umbusku Kaspersky vastu võimendasid venelaste häkkimisrünnakud, et mõjutada eelmise aasta USA presidendivalimisi. Kaspersky ise on eitanud seoseid Vene luurega.