Käesoleva aasta märtsis tutvustas Märt Sults Tallinna Linnahalli AS nõukogu liikmena koosolekul projekti "Peegelpilt vanalinnast". Projekti sisuks oli linnahalli fassaadi puhastamine senistest kritseldustest ja selle asemel katta sein maalinguga linna siluetist. Eesmärgiks parandada linnahalli ilmet eesistumise ajal. Sults küsis projekti jaoks Tallinna Linnahalli AS nõukogult ka toetust – 10 000 eurot, mille ta ka sai.

Delfi valduses on Tallinna Linnahalli AS nõukogu 10. märtsi istungi protokoll, milles seisab: "Linnahall tellib maja seinte puhastamise grafitist ja toitlustab tegijaid, ülejäänud vahendid hangivad projektijuhid, vajadusel taotlevad linnalt tellingute ja värvide jaoks toetust. Projekti raames majale tehtud maaling jääb sinna kuni remondini. 5000 ruutmeetrit maalinguid teostatakse maikuu jooksul, kulumaterjale arvestatakse umbes 1 euro ruutmeetri kohta, projektil on tegevlinnapea Taavi Aasa ja ja linna peakunstniku kooskõlastus. Hetkel puudub veel kirjalik leping, kuid see vormistatakse ajavahemikus 20-24. märts."

Nõukogu koosolek, millel osalesid esimees Meelis Pai ning liikmed Märt Sults ja Rostisav Troškov, otsustas, et sellisele üritusele võib linnahalli eelarvest raha anda küll, ent mitte rohkem kui 10 000 eurot. Kui linnavalitsuselt õnnestub veel midagi juurde saada, siis need summad lisanduvad linnahalli enese panustatud 10 000 eurole.

Toonane linnahalli nõukogu esimees Meelis Pai tunnistas Delfile, et Märt Sultsil olid koosolekul kaasas ka maalingute eskiisid, mida ta siiski ei tutvustanud, lubades neid hiljem eraldi Taavi Aasale näidata.

Algselt väitis Märt Sults avalikkusele, et raha seinamaalingu jaoks tuli tegijate enda taskust. "Ühendasime sõpruskonnas - Märts Sults, Pirados Studios, Pirados Brand - jõud ja kokkuvõttes ei ole tegu nii suure summaga," vastas Märt Sults käesoleva nädala alguses Delfi küsimusele, et kust tuli vajaminev raha maalingu jaoks.

Nüüdseks on selgunud, et ka Tallinna kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults, kes on Märt Sultsi tütar, esitas selle aasta märtsis Tallinna Linnavolikogule taotluse 15 000 eurole linnahalli graafilise disaini jaoks. Allkirjastatud taotluses on kirjas: "Seoses Euroopa Liidu Eesti eesistumisega käesoleva aasta teisest poolest on mõistlik viia visuaalselt korrektsesse seisu Tallinna linnahalli linnapoolne ja Kultuurikatla-poolne fassaad."

Taotluse peale eraldas Tallinna volikogu Tallinna kunstigümnaasiumile 15 000 eurot. Koolidirektor Mari-Liis Sults aga väitis, et raha tuli kooli eelarvesse igasuguse küsimiseta.

Täna ütles Märt Sults Delfile, et on tõesti saanud projekti jaoks linnalt kokku 25 000 eurot, küll aga ütleb ta, et see on kulunud materjalidele, linnahalli fassaadi puhastamisele ja vajamineva tehnika rendile. "Jah, tõesti saime linnalt selle projekti tarbeks raha, aga see kulus materjalidele ja asjade rendile," ütleb Sults.

Sultsi sõnul oli nõukogul kaks väga kulukat valikut – kas pesta iga kahe nädala tagant seintelt vulgaarseid joonistusi või teha Eesti eesistumise ajaks sinna maaling. "Praeguse otsusega oleme maksumaksja raha kõvasti kokku hoidnud, riskides, et muinsuskaitseamet tuleb meile kallale," möönis Sults.