Liikumispuudega inimeste liidu sõnul on transporditeenuse kättesaadavusega probleemid omavalitsustes üle terve Eesti, mistõttu ei saa liikumispuudega inimesed kodudest välja.

"Sotsiaalhoolekande seadus kohustab kohalikku omavalitsust hindama terviklikult tema poole pöördunud inimese abivajadust," selgitab õiguskantsleri nõunik Kristi Ploom. "Teisisõnu peab omavalitsus tegema kindlaks, millised takistused inimesel on (näiteks mis takistab tal tööle jõudmist). Seejärel tuleb omavalitsusel teha kindlaks, milline 11 omavalitsuse sotsiaalteenusest inimest kõige paremini aitab."

Omavalitsus peab seejuures lähtuma konkreetse isiku olukorrast. "Omavalitsus peab abivajadust tööle jõudmisel laiemalt hindama ning vajadusel andma inimesele muud sobivat abi (nt isiklik abistaja, hooldaja vm). Loomulikult võib abivajajat aidata ka tema lähedane, kui viimane seda ise soovib. Kuid omavalitsus ei saa eeldada, et abivajaja lähedased, sh ülalpidajad teda abistaksid. Neil pole kohustust kellegi eest isiklikult hoolitseda. Vajaliku abi peab pakkuma omavalitsus," rõhutas Ploom.

"Kui sobiv teenus on leitud, peab omavalitsus tegema kindlaks, kui palju just see inimene seda teenust vajab. Inimene peab saama abi nii palju, kui tema olukorras tarvis on. Seega kui inimene vajabki iga päev töölkäimiseks sotsiaaltransporti, peab omavalitsus selle talle võimaldama ega tohi selle saamiseks seadusega võrreldes täiendavaid piiranguid seada, sh ei mahulisi, ajalisi ega öelda, et teenust saab vaid ratastoolikasutaja. Samuti peab omavalitsus tagama, et kõik, kes teenust vajavad, saavad seda ka kasutada (sh olemas on piisavalt sobivaid sõidukeid)," lisas nõunik.

"Kui omavalitsus keeldub inimesele abi andmast, peab ta oma otsust põhjendama ning selgitama, miks just sellel inimesel ei ole tema olusid ja ümbritsevat keskkonda arvestades õigus KOV abile. Kui inimene tehtud otsusega siiski rahul pole, on tal õigus tehtud otsus vaidlustada, esitades 30 päeva jooksul vaide KOV kaudu maavanemale. Samuti on võimalik inimesel pöörduda 30 päeva jooksul kaebusega halduskohtu poole."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid