"Kujutage nüüd ette, pesete suvel pesu ja viite selle välja kuivama, aga kitsede rooja hais käib ülepea, peate jällegi pesema. Või kui õues on 30 kraadi sooja ja õhku pole, siis levib sita hais kiiremini, kui oskate arvatagi. Samuti on ka elektrikarjusega kaasas käivad ohud, lapsed võivad seda ju näppima minna või siis keegi, kes tuleb natuke vindisena koju. Samamoodi elanik rattaga, kes ei teagi, et seal selline asi on ja tahab lõigata, sõidab otse sisse ja saab elektrilöögi," kurdab Tihemetsa aleviku elanik.

Saarde valla keskkonnaspetsialist Eesi Kolla sõnul ollakse probleemist teadlikud. "Tihemetsa elanik Toomas (perekonnanime jättis enda teada) küsis ka samu asju vallalt. Probleem tekkis sellest, et üks korterelamute kõrval asuv kinnistu osteti eraomandisse ning sealt õuest ei saa enam läbi käia," selgitab Kolla.

Saarde vallavalitsuse abivallavanem Ave Kallo ja keskkonnaspetsialist Eesi Kolla kontrollisid olukorda kohapeal ja vestlesid kinnistu omanikuga, kes tutvustas oma kinnistu kasutamise plaane.
Kirjast selgub ning ka kohapeal tõdeti, et Tihemetsa elanikke häirib jalgrada tõkestav elektritara. Taraga piiratud ala asub Lasteaia tee 5 kinnistul, mis kuulub eraomanikule. Eramaa omanik ei pea lubama läbikäiku õuealalt ega maalt, kui see takistab tema igapäevast elu ja majandustegevust. Elektritaraga piiratud alal hakatakse pidama kitsi, jutt oli 6 kitsest.

"Tihemetsa elanikud peavad leppima olukorraga, et sealset omavoliliselt tekitatud jalgrada enam kasutada ei saa. Ohutuse tagamiseks ja ebameeldivuste vältimiseks tegime omanikule ettepaneku paigaldada kinnistu piirile eramaa silt, tähistada karjamaa elektritara kõigile nähtavalt suuremate eestikeelsete siltidega, mis oleksid arusaadavad ka lastele," sõnas Kolla.

Põllumajandusloomade ja –lindude pidamist reguleerivad Loomakaitseseadus, Loomatauditõrje seadus ja nende alusel kehtestatud määrused. Üldiselt ei ole loomade ja lindude pidamine tiheasustusalal aedades ja kruntidel keelatud, kui seda tehakse nende pidamiseks kehtestatud nõudeid täites.

"Tuleb arvestada, et ei saaks häiritud naabrite normaalne elutegevus, et oleks võimalik täita heakorra ja veterinaarnõudeid ning põllumajandusministri poolt kehtestatud eri liiki põllumajandusloomade ja lindude pidamistingimustele. Väikese kitsekarja pidamine ei tekita olulist häiringut ja reostust. Põllumajandusloomade pidamise korraldamiseks ei ole omavalitsusel volitus. Hoiame end toimuvaga kursis ja vajadusel sekkume," selgitas Saarde keskkonnaspetsialist Eesti Kolla Delfile.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid