2008. aastal Kristiine linnaosavanema asetäitjana töötanud ja täna kohtus tunnistajana selgitusi andnud Aleksander Pihlo meenutas, et samal aastal laekus Kristiine linnaossa linnavalitsuse protokolliline otsus, milles seati ülesandeks kuulutada välja eelläbirääkimistega konkurss kioskite ehitamiseks.

Kristiine linnaossa planeeriti kahte kioskit, mille asukohad polnud Pihlo hinnangul kuigi atraktiivsed.

Pihlo rääkis kohtule, et 18 päeva pikkune konkurss oli "suhteliselt absurdne". Ta märkis, et nii napi ajaga ei tee arhitektuuribüroo eskiisigi valmis, rääkimata kooskõlastustest. Ta kinnitas, et lühikese tähtaja üle eraldi arutelu ei tekkinud, kuna oli korraldus ja toonane linnaosavanem Mihhail Korb ütles, et see tuleb ära teha.

Küsimusele, miks esialgne konkurss tühistati ja selle läbiviimine ettevõtlusameti ülesandeks anti, vastas Pihlo, et linnaosavanem Korb ütles seda, ja lisas, et linnavalitsuse poolt laekus korraldus, kus oli kirjas, et sellistel tingimustel korraldatav konkurss ei täida oma eesmärki.

Pärast seda, kui konkursi korraldamine sai ettevõtlusameti ülesandeks, moodustati ameti juurde komisjon, kuhu Korbi korralduse kohaselt pidi kuuluma ka Pihlo.

Komisjoni istungitest osa võtnud Pihlo meenutas, et juba varem räägiti, et konkursi peab võitma Alexander Kofkini ettevõte Estkompexim. Samuti oli ta seda rääkinud komisjoni juhi Ave Jürgeniga.

Samas märkis ta, et kellegi eelistamine polnud erandlik, vaid aeg-ajalt olid konkurssidel favoriidid, kelle võit tuli korrektselt ära vormistada.

Ta ei osanud ühtegi Kofkini ettevõtte eelist nimetada, kuid ütles, et selle taga on isiklikud suhted Alexander Kofkini ja Edgar Savisaare vahel. Pihlo kinnitas, ei puutunud kioskite konkursi toimumise ajal kokku toonase linnapea Edgar Savisaarega, kuid lisas, et Mihhail Korb ütles talle, et tegemist oli Savisaare-poolse huviga.

Tema sõnul sai Estkompexim pakkumiste hindamisel kõige rohkem punkte, kuid vaid 40 protsenti punktide kogusummast andis hind, 40 protsenti disain ja ülejäänud 20 protsenti muud kriteeriumid. Seega võitis Estkompexim Pihlo hinnangul lihtsalt subjektiivsete tingimuste tõttu.

Tammsaare kioski paigalduse kooskõlastanud endine ametnik: me ei soovinud riskida võimalike ebameeldivustega

2008. aastal linnakeskkonna ja haljastuse osakonna juhatajana töötanud Malle Pahapill rääkis, et tema ülesanne oli kooskõlastada kesklinna paigaldatavaid ehitisi.

Pahapill meenutas, et tema osakond esitas Tammsaare parki kavandatud kioski kohta ebamäärase seisukoha, kuna mõned aastad enne seda tuli tegeleda kohtuvaidlusega ja samast kohast kiosk lammutada. Ühtlasi soovitati analüüsida, kas plaanitav kiosk on kooskõlas kehtiva detailplaneeringuga.

Siiski kooskõlastas ametnik kioski paigaldamise, kuna tema ülemus Kaia Sarnet andis selleks korralduse. Dokumendi teksti tehti üheskoos. Küsimusele, kas Pahapillil oli midagi karta, kui paigaldamine jäänuks kooskõlastuseta, vastas ta, et nad ei riskinud võimalike ebameeldivustega.

Endine Kesklinna vanem: Savisaar korraldusi ei andnud

2008. aastal Kesklinna vanemana töötanud Marek Jürgensoni sõnul ongi linnaosa pädevuses korraldada erinevaid konkursse nagu ka kioskite paigaldamist puudutav. 27. juunil 2008 välja kuulutatud konkurss sai Jürgensoni kinnitusel tõuke ettevõtjate huvist. Kesklinna vanem kohtus ka toona Alexander Kofkini alluvuses töötanud Meelis Maistega, kellega vaadati enne konkursi korraldamist läbi võimalikke asukohti.

Jürgensoni sõnul jõudis abilinnapea Jaanus Mutli ühel hetkel seisukohale, et kioskid võiksid olla ka väljaspool kesklinna, mistõttu konkursid tühistati ja anti ettevõtlusametile ülesanne korraldada linnaülene konkurss.

Jürgensoni sõnul nähti Kesklinna valitsuses ohtu selles, et Tammsaare pargis likvideeriti kohtuotsuse tõttu varem seal samas kohas asunud kiosk.

Kunagine kesklinna vanem vastas küsimusele, kas ta arutas kioskite teemat ka tema toonase asetäitja Kaia Sarnetiga, kes on oma tunnistustes vihjanud Edgar Savisaarele, et see teema tuli kõne alla pigem teise asetäitja Marika Pärnaga.

Ühtlasi kinnitas Jürgenson, et Edgar Savisaar ei andnud talle ühtegi korraldust seoses kioskitega.

Jaanus Mutli: Savisaarega polnud kioskite teemal juttu

2008. aastal Tallinna abilinnapea ametit pidanud Jaanus Mutli vastutas toona ettevõtluse ja transpordi valdkonna eest.

Mutli sõnutsi korraldasid linnaosad konkursid iseseisvalt ning pärast nende läbikukkumist tekkis mõte, et võiks korraldada linnaülese konkursi, et kioskid tuleks ka teistesse linnaosadesse, kuhu ettevõtjad muidu neid luua poleks soovinud. Seetõttu liikus konkursi korraldamine ka ettevõtlusameti kätte.

Initsiatiiv linnaosade konkursid tühistada, tuli Mutli sõnul Kesklinna vanemalt Marek Jürgensonilt. Prokuröri küsimusele, kas Jürgenson tuli esmalt välja ideega korraldada linnaosa tasandil kioskikonkurss ja kaks nädalat hiljem pani ette see tühistada, vastas Mutli, et ta ei mäleta 2008. aasta sündmusi.

Mutli leidis, et 18 päeva väldanud konkurss oli mõistliku pikkusega.

Paljude asjaolude meenutamisega raskustesse sattunud Mutli kinnitas, et Savisaarega tal kioskitest juttu polnud. Ta rõhutas, et ei puutunud kokku kioskite asukohtade väljavalimisega, kuna sellega tegelesid linnaosavalitsused.

Samuti tänaseks kohtusse tunnistusi andma kutsutud ja viinerikioskite konkursi korraldamise ajal Kristiine linnaosa juhtinud Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb täna siiski tunnistusi anda ei jõudnud.