Täna mõisteti süüdi Hillar Kukk (59) pettuse teel soodustuse saamises, ulatuslikus rahapesus, dokumentide võltsimises, võltsitud dokumentide kasutamises ja toimingu piirangu rikkumises.

SA Kärdla Sadama juhatuse liikmena ehitas Hillar Kukk ettevõtte nimel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) projekti "Kärdla sadama rekonstrueerimine", mis teostati ajavahemikus 1.08.2012 kuni 20.11.2013. EAS-ile esitatud aruannetes esitas Kukk valeandmeid abikõlbulike tööde akteerimise kohta, mida tegelikult ei teostatud, teostati osaliselt või rahastati topelt läbi teiste riigihangete, eesmärgiga saada pettuse teel soodustust, mida finantseeritakse läbi EAS-i ja mis tekitas EAS-ile varalist kahju 179 424.99 eurot.

Lisaks valeandmete esitamisele süüdistatake Kukke ka võltsingus. Nimelt võltsis Kukk dokumente, et teha väljamakseid enda arvele. Samuti süüdistati teda selles, et Kukk pani toime korruptsioonivastase rikkumise, sõlmides SA Kärdla Sadam juhatuse liikmena OÜ-ga Navigare, mille tegevuse juhtimisest ta ka aktiivselt osa võttis, kaikohtade rendilepinguid ja mille alusel esitas SA Kärdla sadam antud ettevõttele arveid.

Kohus mõistis rahapesus, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises süüdi ka Hillar Kukele kuuluva OÜ Navigare. Kohus mõistis rahalise karistuse summas 6000 eurot.

Navigere OÜ-d süüdistati rahapesu toimepanemises isikute grupi poolt, mis seisnes selles, et Navigare OÜ tegutsedes oma faktilise juhi Hillar Kuke kaudu pani erinevate inimeste kaasabil toime rahapesu, varjates pettuse teel saadud 108 045.89 euro päritolu.

Süüdimõistetutelt mõisteti välja sundraha summas 1175 eurot.

Kohus lahendas Hillar Kukk´e süüasja kokkuleppemenetluses.