Ta rääkis, et 2015. aasta alguses jõudis temani Promptus Capital OÜ kiri, milles sooviti linnaga Kadriorus maid vahetada. Uri suunas kirja edasi linnamaade ja maakorralduse osakonna juhataja Alo Brandtile, samuti oma asetäitja Priit Pärtelpojale. Kuna taotlus puudutas ka Kadrioru parki, läks kiri ka abilinnapea Kalle Klandorfile, kelle haldusalas park on.

Veebruari lõpus sai ta kommunaalameti juht Ain Valdmannilt põhjaliku memo selle kohta, miks maade vahetus pole võimalik. Juures olid ajaloolised kaardid ja pildid, mis selgitasid, et võõrandamine pole otstarbekas. Klandorfi allkirjaga läkski välja seisukoht, et maadevahetus pole mõttekas.

Mingit survestamist Uri sõnul polnud.

Süüdistuse kohaselt leppisid linnapea Edgar Savisaar ja Teder kokku, et Teder annab Keskerakonnale valimiskampaaniaks raha ja vastutasuks saab linnaga Kadriorus maad vahetada.

Uri järel tunnistamas käinud Brandt rääkis, et tema ülesandeks oli selgitada välja maatükkide olemus ehk mida on sinna võimalik planeeringu kohaselt kavandada. Kas maatükid on vahetuskõlbulikud, millised on nende väärtused.

Ta tegi memo, kus olid maatükkide andmed ehitusõiguse kohta, mida kehtiv detailplaneering ette nägi. See oli oluline, et määrata maatükkide väärtus.

Tederile kuuluvatel tenniseväljakutel oli kehtiv detailplaneering, mis lubas ühe abihoone ehitamist väljakute hooldamiseks. Linna maatükil võimaldas planeering taastada suuremal määral pargile vajalikke hooneid.

Brandt leidis, et ehitusõigus on kinnistutel väga erinev, need pole võrdsed maatükid, mida saaks vahetada.

Brant tutvustas olukorda abilinnapea Eha Võrgule ja saatis info ka kommunaalametile. Brandile tundus, et Võrk võttis teadmiseks. Rohkem sellest arutelu ei olnud. Ta sai ka kommunaalametilt Ain Valdmanni memo, mis kirjeldas kommunaalameti plaane maatükiga. Kommunaalamet leidis, et maade vahetamine pole mõistlik, sest Tederi maatükil ei saa teha neid asju, mida Kadrioru park teha sooviks.

Ka Brandti sõnul oli taotluse menetlemine tavapärane ja mingit survet ei olnud.