EKRE viitas oma kaebuses ID-kaardis avastatud hüpoteetilisele nõrkusele, mille tulemusena muutub teoreetiliselt võimalikuks ID-kaartide lahtimurdmine. Muude ohtude seas tooks see endaga kaasa ka võimaluse, et e-valimistel annavad hääli mitte hääleõiguslikud inimesed, vaid nende kaardid lahti murdnud häkkerid.

Valimiskomisjon selle seisukohaga ei nõustunud. "Kaebuse esitamise ajaks ei ole ilmnenud, et ühtegi reaalset ID-kaardi turvaauku oleks leitud,
vaid tegemist on hüpoteetilise ohuga. Asjaoludest ei nähtu, et elektroonilise hääletamise süsteemi turvalisus või töökindlus ei oleks tagatud, mistõttu ei ole ka alust elektroonilise hääletamise mittealustamiseks," kirjutas valimiskomisjon riigikohtule.

Valimiskomisjon viitas riigikohtu varasemale seisukohale, mille järgi on elektrooniliselt hääletanud valijate hääletamistulemuste kehtetuks tunnistamise eelduseks valija õiguste tuvastatud rikkumine, mitte hüpoteetiline võimalus, et elektrooniline hääletamine ei ole olnud turvaline.

Valimiskomisjon teatas, et kui ilmneb uusi asjaolusid, on nad valmis oma otsust muutma. Valimiskomisjonil on õigus mitte alustada elektroonilist hääletamist või peatada või lõpetada elektrooniline hääletamine, kui elektroonilise hääletamise süsteemi turvalisust või töökindlust ei ole võimalik tagada selliselt, et elektroonilist hääletamist saaks läbi
viia seaduse nõuete kohaselt.