Linnahalli maalingute ümber toimuva analoogiks võib võtta suvise alternatiivtantsupeo. Kui ametlik pidu ära jäeti (vihm), korraldasid noored peo Vabaduse platsil. Vahva! Kuigi eelnevalt nõuetekohast luba linnavalitsuselt jt kooskõlastusi polnud, sai asi tehtud, teles üle kantud jne. Oli võrratu tunne. Praegune Linnahalli-aktsioon on mitmes suhtes samasugune. Sellele võib ju poliitilise vm sildi külge kleepida, seadustele viidata, aga:

1. Linnahall on saanud pilku- ja meeliköitvaks. Kuni ehitise restaureerimiseni. Tehtud maaling ja kavand ei jää milleski alla mujal maailmas kasutatud tänavamaalingutele (tänavaperspektiivid, aiad-pargid jne "tühjade" seinte kaunistusena Hispaanias, Portugalis, Hollandis jm), pigem ületavad neid.

2. Tänu EU istungirahvale jõuab sündmus (olgu positiivse või negatiivse kuvandina) õige kaugele.

3. Lubade taotlemine Linnahalli vaadatavaks muutmiseks on juba pikalt kestnud ja ühtki sammu ropp-"kunsti" eemaldamiseks pole tehtud. Nüüd keegi tegi asja ära. Seadus on täitmiseks, aga mitte inimeste, rahva lollitamiseks ja alati saab teha põhjendatud erimääruse konkreetses olukorras.

4. Mahapesemine kui ühiskondliku/rohujuuretasandi algatuste ellimineerimine paindlike lahenduste otsimise asemel on kindlalt näide riiklikust saamatusest ja antidemokraatiast. Võib olla kindel, et juba praegu on see ülikoolides (faktid mulle teada, ka väljastpoolt Eestit) mitmetes kursustes kõneks. Esialgu kui näide kollektiivsete kunstiprojektide kvaliteedist ja tulemuslikkusest.

5. Oleks õige loomulik, kui algaks noorte/rahva liikumine Linnahalli-maalide kaitseks.

6. Kas Eestil-Tallinnal on võimekust ja tahet eriolukorra positiivseks lahendamiseks? Kui pole nii väikese asja puhul, kuis saame loota, et seda on suurte asjade puhul.

7. Linnahalli arhitekt Raine Karp on oma soovist "maalingud lõpuni teostada" teada andnud. Kirjalikult, allkirjastatult. Mida veel vaja on!

Oleks minu teha, annaksin kõigile maalijatele ja nende juhendajatele Hea tahte ja Tegusa kodaniku autasu. Sellist pole? Kahju, vaja teha.