Harjutuse käigus jättis ajateenija relva kaitseriivistamata. Saades korralduse relv kaitseriivistada, tulistas ohutusnõudeid rikkunud sõdur relvast kogemata maa suunas. Kuul läbis ajateenija saapa teise ja kolmanda varba vahelt, tekitades ajateenijale kergeid vigastusi. Peale esmaabi osutamist toimetati ajateenija järelkontrolliks Ida-Viru keskhaiglasse.

1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Veiko-Vello Palm andis korralduse koheselt peatada laskeväljaõpe ja viia ajateenijatele läbi täiendav relva ohutu kasutamise instruktaaž. Pataljoniülem Arno Kruusmanni sõnul selgitab juhtunu täpsed asjaolud välja sõjaväepolitsei, samuti suurendatakse pataljonis relvaõppe ja ohutustehnika mahtu. "Viime õppusel läbi täiendava ohutut relva kasutamist käsitleva õppepäeva," ütles kolonelleitnant Kruusmann. "Meie eesmärk on veenduda, et iga meie kaitseväelane suudab relvaga mistahes olukorras korrektselt ümber käia."

Kaitsevägi teavitas juhtunust ka politseid ja ajateenija lähedasi.

Eile hukkus samas kohas laskeharjutuse käigus ajateenija. Nimelt tulistas ajateenija laskeõppuse käigus relva käsitlemisel iseennast ja suri saadud haava tagajärjel.

Vahejuhtumi uurimiseks algatati kriminaalasi ja menetlust viib läbi politsei ja juhib Viru ringkonnaprokuratuur.