Liikmesriikide vahelisele olukorrateadlikkusele, kriisiohjele ja strateegilisele kommunikatsioonile keskenduva õppuse eesmärgiks oli harjutada käitumist olukorras, kus EL-i sõjaliste struktuuride vastu on käimas küberrünnak. Osalejate eesmärgiks oli jõuda poliitilise suuniseni, mida EL peaks sellises olukorras ette võtma.

Õppusest osa võtnud kaitseminister Jüri Luige sõnul näitas harjutus, et erinevad tehnilised probleemid võivad kiiresti kujuneda küsimusteks, mis nõuavad poliitilist suunamist.

"Kübermaailm ja küberohud ei tunne riigipiire ega piire organisatsioonide vahel. Seetõttu on oluline selliseid ühiseid õppusi teha nii Euroopa Liidu liikmesriikide kui ka ELi ja NATO vahel. Peame vahetama informatsiooni ja omama ühist arusaama, et tagada parem valmisolek küberohtudega tegelemiseks,“ ütles Luik.

Kaks tundi väldanud õppuse käigus edastati kaitseministritele informatsiooni erinevatest rünnakutest, mille tagajärjel üks osa EL-i sõjalisest struktuurist lakkas töötamast ning ministrid pidid piiratud aja jooksul võtma vastu otsused, kuidas teadetele reageerida. Õppust juhatas kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

"EU CYBRID 2017" õppuse ettevalmistamisele aitasid kaasa ka EL-i institutsioonid ning agentuurid nagu Euroopa Välisteenistus (EEAS), Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) ja Euroopa Kaitseagentuur (EDA). Õppuse tehnilise läbiviimise eest vastutas Eesti küberjulgeoleku ettevõte BHC Laboratory.

EL-i kaitseministrite kohtumine jätkub aruteludega Euroopa naabruse julgeolekuprobleemide teemal, eeskätt on arutelu all mured Saheli ja Aafrika Sarve piirkonnas. Ühisel töölõunal koos välisministritega arutavad kaitseministrid Euroopa Liidu kaitsealgatuste elluviimist.