Minister Mailis Reps märkis, et teadusasutuste võrgu korrastamine aitab kindlustada teadus- ja arendustegevuse stabiilsust ja kvaliteeti. "Ülikooli koosseisus on stabiilsus suurem ning ühinemisega avanevad täiendavad arenguvõimalused koostöös ülikooli teiste valdkondade ja partneritega," ütles Reps.

"Värsked teaduse evalveerimise tulemused kinnitavad, et asutuste teadustöö tase on väga hea. Kuna nii Eesti Biokeskuse kui Tartu Observatooriumi teadustegevus on juba praegu Tartu Ülikooliga tugevasti lõimunud, peavad väliseksperdid ühinemise kava mõistlikuks."

Eesti biokeskuse ja Tartu observatooriumi ühinemine Tartu ülikooliga võimaldab paremini ära kasutada ühiseid olemasolevaid tehnoloogiasiirde võimekusi, kompetentse, kontakte ja taristut. Ühinemise tulemusena seotakse tihedamalt teadustegevus ja õppetöö, optimeeritakse teaduskorraldust ja halduskoormust, kasutatakse ressursse efektiivsemalt ning soodustatakse välisrahastuse ja ettevõtluslepingute arvu kasvu. Tartu Observatooriumist kujundatakse ülikooli koosseisus regionaalne kaugseire- ja kosmosetehnoloogia teadus- ja kõrghariduskeskus Põhjala-Balti piirkonnas.

Eesti biokeskus ja Tartu observatoorium ühinevad Tartu ülikooliga 1. jaanuarist 2018. Mõlemat ühinemist toetatakse ASTRA meetmest. Asutuste võrgu korrastamise vajadusele osutas 2015. aastal Teadus- ja Arendusnõukogu tellimusel valminud "Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raport". Konsolideerimise ülesanne on püstitatud ka teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) strateegias aastateks 2014-2020.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid