"Sattusin ka ise selle kv.ee kuulutuse otsa ning esimese kontakti sai kuulutajaga võtta läbi kv.ee. Ilmselgelt oli tegu pettusega, kuna sellist korterit Lembitu 8 aadressil ei asu, Natalie Rohi guugeldades polnud võimalik midagi internetiavarustest leida ning ka sloveeniakeelsed lehed ei andnud mittemingisuguseid vasteid. Ka mina sattusin selle võltsnimelise tegelasega kirjavahetusse, kuid see, et tegu on pettusega, sai ikka väga kiiresti selgeks. Võtsin ka ühendust KV.ee-ga ning palusin neil saata omapoolne hoiatuskiri e-mailidele, kes läbi kv.ee kuulutuse kuulutajaga ühendust võtsid, kuid ei mingit vastust. Palusin ka Politseid, et nad teeksid sellekohase soovituse/ettekirjutuse kv.ee-le. Tehniline võimalus oli ju ometigi olemas, kuna ühendust sai võtta kuulutajaga vaid läbi portaali.
Politsei ei saanud isegi aru, kui neile selgitasin, et ühendust võtjate emailid on ju süsteemis talletatud. Võtsin ühendust ka Lembitu 8 KÜ esindajaga ning ka sealt öeldi, et paljud inimesed on uurinud, et kas selles majas on üldse Rohi-nimelisele isikule kuuluvat korterit ning esimene vastus oli, et "te olete juba täna kümnes inimene, kes helistab". Loll on muidugi ka see inimene, kes üldse on nõus kandma raha enne korteri nägemist," kommenteerib sama kelmi kohta uurinud Delfi lugeja.

"Üritasin üürida mais/juunis korterit aadressil Maneeži 7, seal oli väidetavaks omanikuks Annette Kaidro, Horvaatia päritolu kodanik, kes väitis end olevat abielus Eesti kodanikuga. Pakuti head hind ja paluti teha ettemaks Hispaanias asuvale kontole. Kontrollisime nimesid nii Eesti kui Horvaatia registrites. Kui viitasin pr Kaidrole, et tema esitatatud info on puudulik ja vasturääkiv, siis küsiti, miks ma niipalju uurin. Loobusin loomulikult sellisest üüripakkumistest. Info lihtsalt teistele hoiatuseks. Antud juhul oli lihtsam pettusest aru saada, kuna maksmist nõuti väljaspool AirBNB kodulehte. Kuid ka kodulehel maksmine ei aita alati, kuna on loodud ka nn AirBNB lehe võltskoopiaid," jagab oma kogemust teine üüripinda otsinud Delfi lugeja.