Tagasiastumisnõude esitajad on seisukohal, et Kalle Toomet ei ole toime tulnud vallavanemale antud kohustuste täitmisega. “Ei saa olla rahul olukorraga, kus valla juhtimine toimub koalitsiooninõukogu laua taga ning kogukonna arvamustega ei arvestata,” sõnab umbusaldusavalduse esitaja ja revisjonikomisjoni esimees Andrus Tamm.

Toometile heidetakse ette suutmatust juhtida Rapla valla investeeringuid. “Valla suuremahulised investeeringud on korraldatud ebaprofessionaalselt ning ei ole kinni peetud kokkulepitud ajagraafikutest ega planeeritud maksumustest. Selle tagajärel on mitmed valminud objektid osutunud algselt planeeritust tunduvalt kallimaks,” sõnab Tamm. “Korduvad märkused finantsdistsipliini rikkumiste kohta on jäänud tagasisideta ning antud hetkel on seisame silmitsi olukorraga, kus mitmed planeeritud investeeringuobjektide valmimine on jätkuvalt tegemata või lükkunud kaugemasse tulevikku,” lisab revisjonikomisjoni esimees Andrus Tamm.

Avalduse allkirjastajad leiavad, et Rapla vald vajab paremat juhtimiskvaliteeti, arvestamist laiemate kogukondlike huvidega, põhjalikumat eeltööd hangete korraldamisel ja investeeringute elluviimisel. Valla rahakoti heaperemehelik kasutamine vajab selliseid teenuste- ja ehitushankeid, kus pakkujaid on rohkem kui üks ning sellist hangete läbiviimist, kus ametnikud seisavad hea selle eest et info hangete kohta jõuab võimalike partneriteni.

Umbusaldusavalduse esitamisega annab opositsioon hinnangu Reformierakonna, Keskerakonna, IRL ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna koalitsiooni nelja aasta tööle. Pressiteatega on lisatud umbusaldusavalduse terviktekst.

Finantsidistsipliini probleemi tunnistamisega on liitunud ka Reformierakonna liige Harri Õunapuu, kes teatas volikogu liikmetele saadetud pöördumises, et on kaasanud Rapla Ühisgümnaasiumi lifti hanke võimaliku korruptsioonijuhtumi uurimiseks kaitsepolitsei. Politsei aga korruputsiooni ilminguid ei leidnud.

Õunapuu märkis aga oma pöördumises, et tal on häbi volikogu opositsiooni pärast. "Ilmselt tahtis opositsioon kuidagi pildile saada ja umbusalduse teenisin ma ära artikli eest, kus tõin välja volikogu liikmete Kristjan Alleri ja Alar Mutli korruptsiooni ilmingud volikogu liikmele," sõnas ta. Mutli ja Aller on volikogus opositsioonis. Varem on usaldatud ja Õunapuud.

"Olen pettunud mõnes kolleegis, kellest olen läbi aegade lugu pidanud või keda tunnen ajast, mil ta veel püksi pissis." rääkis Õunapuu volikogule. "Oma käitumisega olete viimas Rapla valla mainet korruptsiooni ära hoidmisel nii madalale tasemele, kus see eales varem ei ole olnud. Sisuliselt olete asunud korruptsiooni kaitsele."

Vaata umbusaldusavaldust täismahus: