Kuigi esimene september ehk tarkusepäev on kohe ukse ees, leiab Õpetajate Lehest veel täna ligikaudu 160 töökuulutust õpetajate leidmiseks. Peamiselt on puudu klassiõpetajad, inglise ning eesti keele ja kirjanduse õpetajad.

Kantar Emori uuringu andmetel soovib pelgalt 16 protsenti keskkooli õpilastest töötada õpetajana. Õpetajaamet pole populaarne gümnasistide ega ülikooli lõpetanute hulgas. Tartu Ülikoolis lõpetas tänavu seitse eesti keele ja kirjanduse ning kakskümmend klassiõpetajat. Tallinna Ülikoolis vastavalt kolm emakeele ja kaheksateist klassiõpetajat.

Õpetajaameti teeb vähem atraktiivseks ka madal palk võrreldes teiste spetsialistidega. Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri ütles Eesti Päevalehele, et kuigi ülikoolis studeeritakse õpetajaks, siis tööle antud valdkonnas siiski ei asuta. „Õpetaja on ikkagi tippspetsialist ja tema töötasu peab olema vähemalt võrdne teiste kõrgharidusega tippspetsialistide omaga, mis on viiendiku võrra kõrgem kui riigi keskmine töötasu,“ lisab Voltri.