Tartu rajas kümme aastat tagasi tammiku, et jäädvustada nende tuntud ja tunnustatud tartlaste nimed, kes on teinud oma kodulinna heaks midagi väga olulist.

2007. aastal Lammi tee äärde rajatud tammikusse istutavad oma puud kõik Tartu taasiseseisvumise järgsed aukodanikud, linnapead ning Tartu sõpruslinnad. Kümne aastaga on sinna istutatud 65 puud.
Tammikus oleval infotahvlil on kirjas kõigi tammede istutajate nimed ja asukohakaart.

Pidulik tammede istutamise tseremoonia toimub kahe aasta järel juba sel esmaspäeval.