"Lisaks sajule on tugeva tuule tõttu teedele murdunud ka puid," lausus Maanteeameti lõuna regiooni hooldeosakonna juhtivinsener Margus Leetberg. "Rohkem on probleemseid lõike Räpina piirkonnas ning kohati ka Värska ja Koidula piirkonnas."

Räpina-Kahva riigitee km 6,6 (Suure-Veerksu külas) on vesi ligikaudu 10 meetrit teemullet ära viinud ning seal paigaldab hooldepartner hetkel märke ja tee suletakse. Samuti suletakse liiklusele Toomasmäe–Suure-Veersku riigitee km 5,7-6,3, mis on Mädajõe kõrge veetaseme tõttu vee all. Eelpool mainitud teede taastamisega loodame alustada esmaspäeval, juhul kui veetase on selleks ajaks alanenud.

Maanteeameti hooldepartner tegeleb probleemsete kohtade likvideerimise ja tähistamisega. Paneme siiski liiklejatele südamele, et vastavalt teeoludele tuleb valida õige sõidukiirus ning olla liigeldes tähelepanelik, kuna kruusateede seisukord on pikaajaliste sadude tõttu halvenenud.

Tugevate sadude tõttu kolib ka laupäevane Trad.Attack!-i kontsert uude asukohta. Loe lähemalt SIIT.

Päästeamet tuletab elanikele meelde: tugev vihmasadu on sajuhulk 30 mm 1 tunni või lühema aja vältel (paduvihm) või sajuhulk 50 mm ja üle selle 12 tunni või lühema aja vältel.

Mida saab ennetavalt teha:

• uuri, millise veetaseme korral sinu majapidamine on ohus
• hangi võimalikult täpne ilmaprognoos ning ole hästi informeeritud veetaseme muutumisest
• ehita vajadusel veetõkkeid (kasutades liivakotte, sõrestikke jne), et kaitsta veetõusu eest oma majapidamist
• raja kõrgusmärgid randa/kaldale
• puhasta kraavid

Mida teha ohu korral:

• Kui avastad, et veetase tõuseb ohtlikult kiiresti, teavita sellest naabreid, kohalikku omavalitsust ja päästeasutust.
• vahetu ohu korral lülita maja elektrivõrgust välja
• Soovitavalt ära sõida läbi üleujutatud piirkonna. Võimalusel vali sihtpunkti sõitmiseks muu ohutum tee. Üleujutuste ajal on kõige rohkem inimesi uppunud autodes.
• Hoia eemale üleujutatud alajaamadest ning elektriseadmetest ja -kaablitest. Elektrilöök on sagedane hukkumise põhjus üleujutuse korral.

Selgita välja ka täiendavad ohud, mis võivad kaasneda üleujutusega:

• kariloomadele
• loomasöödale (silo- ja põhupallid)
• küttepuudele
• lahtistele esemetele (aiamööbel jne)
• sõiduvahenditele
• paatidele jm ujuvvahenditele

Hea lugeja! Saada lagunevatest teedest pilte aadressil vihje@delfi.ee