Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel arutati Vabariigi Valitsuses 10. augustil arvamuse andmist kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse (461E) kohta. Eelnõud on toetanud justiitsminister Urmas Reinsalu, kelle arvates on kujunenud olukord, kus parlamendierakonnad pole siiani suutnud kokku leppida, millise õigusliku tähendusega peaks kooseluseadus ülejäänud õiguskorra jaoks olema ning sellest tulenevalt on kooselulepingu sõlminud inimestes tekkinud palju õiguslikku ebakindlust ja ebaselgust. Valitsus loobus arvamuse andmisest.

Kooseluseaduses on teatavasti sätestatud sooneutraalne regulatsioon, mis hõlmab kooselulepingu sõlminud isikute (registreeritud elukaaslaste) omavahelisi õigussuhteid ja õigussuhteid kolmandate isikutega. Suureks probleemiks kooseluseaduse rakendusaktide puudumine. EJL peab vajalikuks juriidilise ebaselguse kõrvaldamiseks jätkata õigusloomealast tööd kooseluseaduse rakendusaktide väljatöötamisel ja vastuvõtmisel.

Seda tööd on praeguses olukorras võimalik teha ja tuleks teha vastavuses hea õigusloome tavaga. Eriti oluline on seejuures tundma õppida ja analüüsida juba olemasolevat vastavat kohtupraktikat, millele viitab oma seisukohas vastavalt valitsuse kommunikatsioonibüroo teatele ka justiitsminister ise.

Justiitsministri arvates ei paista lähiajal poliitilist kokkulepet kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmiseks saabuvat. Kui palju selline poliitiline ennustus tegelikkusele vastab, sellele saab vastuse ilmselt ainult siis, kui kooseluseaduse rakendusaktid on väljatöötatud ja vastuvõtmiseks esitatud.

Juristide liit märgib, et paljuski peaks kooseluseaduse rakendusaktide ettevalmistamine toimuma just justiitsministri eestvedamisel. Liit on igati valmis justiitsministrit vajadusel toetama ja abistama vastava rakendusaktide paketi väljatöötamisel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid