„Sõjaks ei valmistu mitte Vene Föderatsiooni relvajõud, vaid kogu Vene riik koos materiaalsete ja teiste ressursside vastava panustamisega. Nii kontrollib Kreml strateegiliste komando- ja staabiõppuste Zapad-2017 ajal, kuivõrd on Vene Föderatsiooni relvajõud ja riik tervikuna valmis suureks sõjaks läänega,“ ütles Turtšõnov UNIAN-i vahendusel.

Turtšõnovi kinnitusel ei saa selliste ulatuslike õppuste läbiviimine raske majandusliku olukorra foonil, mis on sundinud Kremli isegi minema riigieelarve sõjaliste paragrahvide kärpimiseni, olla ainult tavaline sõjalise ettevalmistuse osa.

„Vastupidi, jutt käib Venemaa sõjalis-poliitilise juhtkonna otsustavuse demonstreerimisest karmiks reaktsiooniks NATO/USA igasugustele katsetele reageerida jõuga Kremli järjekordsetele sõjalistele avantüüridele postsovetlikus ruumis. Praeguse Venemaa ühiskondlik-poliitilise ja sotsiaal-majandusliku mudeli nõrk ligitõmbavus, tema majandusliku potentsiaali piiratus panevad Kremli kasutama „kuningate viimast argumenti“ – sõjalist jõudu. Järelikult ei ole juba piiratud ajalises perspektiivis välistatud uued Venemaa sõjalise sekkumise katsed Ukraina, Valgevene, Lõuna-Kaukaasia ja Kesk-Aasia maade asjadesse,“ ütles Turtšõnov.

Turtšõnov kinnitas, et Ukraina juhtkond, relvajõud ning teised julgeoleku- ja kaitseorganid võtavad tarvitusele vajalikud meetmed riigi kaitseks.

Venemaa ja Valgevene ühisõppuste Zapad-2017 aktiivne faas on planeeritud 14. kuni 20. septembrile.