„Ajal, mil paremäärmuslike liikumiste ja neonatslike parteide edu seab Euroopa Liidu alusväärtusi avalikult kahtluse alla, on mainitud algatus väga kahetsusväärne,“ teatas Kontonis korraldajatele saadetud kirjas.

Kultuurikatlas toimuv konverents kannab nime „Kommunistlike režiimide kuritegude pärand 21. sajandi Euroopas“, mida Kontonis peab sobimatuks.

„Konverentsi selline sisu ja pealkiri saadab väära ja ohtliku poliitilise sõnumi, mis läheb vastuollu Teisele maailmasõjale järgnenud kokkulepetega, taaselustab Euroopale palju kannatust toonud külma sõja aegse õhkkonna, läheb vastuollu EL-i alusväärtustega ja ei peegelda kuidagi Kreeka valitsuse ja Kreeka rahva seisukohta: nimelt, et natsismi ja kommunismi ei saa kunagi võrdsustada,“ teatab minister.

„Ajalugu ei saa võltsida, ehkki seda kirjutavad peamiselt võitjad ja seda hinnatakse ka muidu eri riikide vaatenurgast. Ometi näitavad ajaloolised faktid, et Nõukogude armee vabastas Euroopa natside koonduslaagritest ja holokausti õudustest. Natsismil ja selle põhjustatud õudustel oli üksainus versioon, mida eespool juba kirjeldatud. Kommunismist seevastu on võrsunud kümneid ideoloogilisi liikumisi, millest üks on Praha kevade perioodil, kommunistlikus režiimis tekkinud eurokommunism, mille eesmärk oli ühendada sotsialism demokraatia ja vabadusega.“

Kontonis kuulus noorpõlves Kreeka kommunistlikku noorsooühingusse ja praegu koalitsiooni Syriza, kuhu kuulub ka mitu kommunistlikku parteid. Lisaks Syrizale kuulub valitsusse ka paremäärmuslik partei Sõltumatud Kreeklased.

Euroopa Parlamendi 2009. aasta resolutsiooniga on 23. august kuulutatud kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäevaks.